Anglové

Rozšíření Anglů (červeně) a Sasů (modře) kolem roku 500.

Anglové byli starověký západogermánský kmen, který měl v 1. století svá původní sídla na území dnešního Šlesvicka-Holštýnska v severním Německu a jihovýchodní části Dánska.

Část Anglů zůstala v původních sídlech, ale nejvýznamnějšími se stali ti Anglové, kteří spolu se Sasy a dalšími západogermánskými kmeny pronikali na Britské ostrovy, podrobili si domácí keltské obyvatele a v 6. a 7. století vytvořili první státní celky Mercii, Northumbrii a Východní Anglii. Na začátku 9. století se Sasy přispěli k vytvoření jednotného státu, který nazvali Anglií a sami sebe Anglosasy.

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Anglo-Saxon Homelands and Settlements.svg
Autor: mbartelsm, Licence: CC BY-SA 3.0
Graphical update to File:Britain.Anglo.Saxon.homelands.settlements.400.500.jpg by Notuncurious. Primarily based on Bede's Ecclesiastical History (Book I, Chapter 15), giving Angle, Saxon, and Jute homelands; Jones & Mattingly's Atlas of Roman Britain (ISBN 978-1-84217-06700, 1990, reprinted 2007); and Higham's Rome, Britain and the Anglo-Saxons (ISBN 1-85264-022-7, 1992). Sources are cited in the title box.