Anorganická látka

Minerály a horniny jsou typickými anorganickými látkami – zde vápencové formace v Egyptě

Anorganická látka (česky méně často neústrojná látka) je materiál tvořený převážně anorganickými sloučeninami anebo chemickými prvky, který však může obsahovat i příměsi organických sloučenin. Obvykle se jedná o velice různorodou směs, která může mít libovolné složení. Z hlediska struktury může jít jak o látku heterogenní, tak homogenní.

Pokud je tato anorganická látka chemicky čistou látkou, tedy látkou složenou z jednoho druhu molekul nebo atomů, hovoříme pak o anorganické sloučenině nebo chemickém prvku.

Příklady

Typickými příklady anorganických látek jsou slitiny kovů, minerály a horniny, stavební materiály jako beton a cihly, sklo, porcelán, ornice apod., ale také např. chemicky čistá síra, která je současně chemickým prvkem, nebo chemicky čistý chlorid sodný, který je současně anorganickou sloučeninou.

Související články

Média použitá na této stránce

Weisse Wüste.jpg
Limestone rock formation in the White Desert, western Egypt.