Aposiopese

Aposiopese či apoziopeze (z řeckého aposiópésis, přerušení, zámlka) je literární pojem označující nenadálé odmlčení, nedopovědění započaté věty či přerušenou výpověď. Vyskytuje se především v mluvené řeči. V psaném textu se označuje nejčastěji třemi tečkami, podobně jako výpustka. S apoziopezí se dále setkáváme v poezii, především moderní, i v expresivní próze.

Ráda bych se sester, ráda bych se ptala, proč jsem jako louka rozkvítala, proč a proč jsem…, a jak to jen říci… jsou snad muži loupežníci? (in: Fráňa Šrámek, Splav)