Ar (jednotka plochy)

Ilustrace rozměrů a vztahu aru (malý čtverec) a hektaru (velký čtverec) v metrické soustavě

Ar (z franc. are, pův. z lat. area, plocha; značka a) je jednotka pro plošný obsah. Používá se pro vyjadřování plochy zemědělské půdy a stavebních parcel, tzn. především v zemědělství, lesnictví a pro potřeby katastrů. Tato jednotka je u soustavy SI povolena pouze pro specializované použití.

Ar je obsahem plochy čtverce o straně 10 m, je tedy roven ploše 100 . Stonásobkem jednotky ar je hektar – plocha čtverce o straně 100 m, je tedy roven ploše 10 000 . Stonásobkem hektaru je pak kilometr čtvereční km². Neužívá se obdobný název „hektometr čtvereční“ pro hektar ani „dekametr čtvereční“ pro ar.

Slovo ar je odvozené z latinského area = stavební místo, dvůr.

Převod na další jednotky

  • 0,000 1 km²
  • 0,01 ha
  • 1 a
  • 100 m²
  • 10 000 dm²
  • 1 000 000 cm²
  • 100 000 000 mm²
  • 1 dam² (dekametr čtvereční)

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Hectare Diagram.svg
Autor: Aflafla1, Licence: CC0
An illustration showing a hectare and an are, both represented by squares with sides of 10 metres. The symbol for the hectare is defined in the SI Brochure as "ha" so by implication, the symbol for the are is "a". (This is the symbol assigned by EU directive 80/181/EEC).