Aramejština

Aramejština (ܐܪܡܝܐ)
RozšířeníSýrie, Irák, Izrael, Turecko, Palestina
Počet mluvčích~ 500 000
Klasifikace
Písmoaramejské písmo
Postavení
Regulátornení stanoven
Úřední jazyknení úředním
Kódy
ISO 639-1není
ISO 639-2není
ISO 639-3není
EthnologueARC
Wikipedie
arc.wikipedia.org
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Aramejština (aramejsky ܐܪܡܝܐ) je jeden ze semitských jazyků. Ve staré formě (staroaramejština) byla asi ve 12. století př. n. l. používána kočovnými Aramejci. V 6.–5. století př. n. l. se stala úředním jazykem perské říše. Svého času to byl velmi významný jazyk, nejen na Blízkém východě. V aramejštině jsou psány některé části Bible, aramejsky pravděpodobně mluvil Ježíš Kristus. Užívalo se ho k významným mezinárodním obchodům (podobně jako latiny či řečtiny) a k náboženským obřadům.

Aramejština také přispěla k zániku staré hebrejštiny, kterou zcela nahradila. Později však začala upadat a byla stále více nahrazována okolními jazyky (arabštinou a perštinou), až v období středověku téměř vymizela. Dodnes však přežívá (v počtu asi půl milionu mluvčích) v několika oblastech Sýrie a severního Iráku pod názvem syrština nebo asyrština.

Různými aramejskými nářečími zapisovanými hebrejským písmem je psána značná část Babylonského Talmudu a Jeruzalémského Talmudu.

Fonologie

Souhlásky

LabiálaDentálaAlveoláraPalatálaVeláraUvuláraFaryngálaGlotála
Nazálamn
PlozivaNezněléptkqʔ
Znělébdg
FrikativaNezněléfθsʃxħh
Znělévðzɣʕ
Approximantaljw
Vibrantar

Písmo

Podrobnější informace naleznete v článku Aramejské písmo.
Kniha z 11. století

Aramejské původní písmo má původ v písmu protosinajském, podobně jako např. arabské, hebrejské, cyrilské, řecké a fénické, ze kterého se také vyvinulo. Jedná se o konsonantní (souhláskový) systém.

Odkazy

Literatura

  • DUŠEK, Jan. Písemnictví starého Předního východu. Starověké písemnictví Levanty. Svazek I. Praha: ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ, 2011. ISBN 978-80-7298-442-8. XI. kapitola: Aramejské písemnictví, s. 396-417. 

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Syriac Sertâ book script.jpg
The Schøyen Collection MS 577, Oslo and London. Syriac Sertâ book script. Mt. Sinai, Egypt, ca. 11th c.

Hermologion: Heirmos 705-709, Melchite Use. MS in Syriac on paper, 2 ff., 20x14 cm, 16 lines in Syriac Sertâ book script, knotwork decorated headpiece, marginal drawings of roundels, interlace patterns, etc. in black and red. From the Monastery of St Catherine, Mt Sinai.

Elizabeth G. Sørenssen & Jingru Høivik: photography and formatting.