Archeolog

Archeologové při výzkumu románského kostela v Klementinu v Praze (2014)
Archeoložky při výzkumu lokality Alcalá la Real v jižním Španělsku (2005)

Archeolog je odborně vzdělaná a způsobilá osoba, zabývající se vyhledáváním, zkoumáním, tříděním a dokumentací hmotných památek, důležitých pro starší období vývoje lidské společnosti[1].

Pracovní činnosti

Archeolog může

  • vykonávat prospekci archeologických lokalit např. srovnávacím studiem map a písemných pramenů, snímkováním nebo videodokumentací (tzv. letecká archeologie)
  • provádět archeologický průzkum (sběr nálezů, zjišťovací sondy),
  • provádět archeologický výzkum na archeologických lokalitách
  • vykonávat související činnosti: písemná, kresebná a fotografická dokumentace, vyhodnocení a publikace.

Metody a prostředky

Ke své práci používá archeologické metody a postupy. Někteří archeologové se zabývají experimentální archeologií, jiní se specializují na různé archeologické podobory, například z hlediska chronologie, jako je pravěká archeologie, klasická archeologie, archeologie středověku nebo archeologie raného novověku, jiní se specializují na konkrétní lokality, konkrétní objekty (například kastelologové na hrady) nebo určité prostředí (například podmořští archeologové), další se věnují mezioborovým disciplínám, jak je například paleobotanika nebo paleozoologie. Archeologové ke své práci užívají různé prostředky, přístroje, nástroje a pomůcky poskytnuté pracovištěm a schválené legislativou každého státu.

Instituce a pracoviště

Archeologové v České republice pracují pro Archeologický ústav Akademie věd České republiky (v Praze nebo v Brně), nebo jejich expozitury, a pro tzv. oprávněné organizace: v muzeích, v státních památkových ústavech, v ústavech archeologické památkové péče nebo pro obecně prospěšné společnosti, jako je například Archaia.

Odkazy

Reference

  1. KLIMEŠ, Lumír: Slovník cizích slov.. Praha 1981, s. 33.

Literatura

  • SKLENÁŘ, Karel a kol. Biografický slovník českých, moravských a slezských archeologů. Praha: Libri, 2005. ISBN 80-7277-253-8

Související články

  • Seznam archeologů

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

EXC. II.jpg
Excavaciones en Alcalá la Real, Jaén, España.
Klementinum archeologicky vyzkum 05.jpg
(c) Octopus moldavicus, CC BY-SA 3.0
Archeologický výzkum na Hlavním nádvoří Klementina. Světlé románské opukové zdivo bylo součástí staveb středověkého dominikánského kláštera. Mezinárodní den archeologie 2014.