Archivář

Archivářka, která se probírá neuspořádaným archivním materiálem

Archivář je odborný pracovník archivu, který provádí výběr archiválií z dokumentů pocházejících od jejich původců (v rámci tzv. předarchivní péče) nebo z dokumentů nabídnutých archivu a zajišťuje jejich evidenci, uložení, ochranu a zpřístupnění veřejnosti. Dokumenty, které archivář vybere a určí k uložení do archivu, se nazývají archiválie. Jako archiválie slouží písemnosti jako listiny, rukopisy, tisky, ale také obrazový materiál v podobě kreseb, maleb, negativů i pozitivů fotografií či filmy.

Jednotlivé soubory archiválií, které vznikly z činnosti jednoho subjektu (fyzické nebo právnické osoby), se nazývají archivní fondy. V případě fyzických osob se nazývají osobní fondy. Jinými soubory archiválií jsou archivní sbírky složené z archiválií navzájem propojených jedním nebo několika společnými znaky. Obor, který se zabývá prací archivářů a archivy, se nazývá archivnictví. Vedle archivnictví archivář obvykle ovládá dějiny práva, dějiny správy, pomocné vědy historické a starší vývojové stupně jazyků.

Archivář je většinou vysokoškolsky vzdělaný pracovník, v České republice zpravidla absolvent dvouoborového studia pomocné vědy historické a archivnictví a historie. Proto mívá často i druhou specializaci jako historik. Středoškolský archivář je absolventem Archivní školy.

Někteří významní čeští archiváři a archivářky

Související články

Externí odkazy

Literatura

  • HOFFMANNOVÁ, Jaroslava, PRAŽÁKOVÁ, Jana. Biografický slovník archivářů českých zemí. Praha: Libri, 2000. ISBN 80-7277-023-3

Média použitá na této stránce

Archivist Survey.jpg
Used with the permission of the archivist pictured, Cyndi Shein. An Archivist surveying an unprocessed collection of materials. Surveying is commonly done to determine priorities for preservation and/or conservation of materials before an archivist begins arrangement and description.