Archivnictví

Archivnictví: Jacob von Rammingen, Von der Registratur (1571), Baldassare Bonifacio, De Archivis (1632)

Archivnictví je věda zabývající se archivy a problematikou s nimi spojenou. Zaměření archivnictví je propojeno s pomocnými vědami historickými a v některých bodech se protíná s knihovnictvím a muzeologií. Mezi známé instituce, kde se archivnictví vyučuje patří Institut für Österreichische Geschichtsforschung, Scuola Vaticana di Paleografia e Diplomatica nebo Archivní škola Marburg

Historie oboru

Původ této intelektuální tradice je neznámý. Můžeme se však zmínit o nejstarších známých knihách, které popisují archivnictví. Tyto dvě knihy, které jsou nejstaršími předchůdci archivnictví jsou tištěné roku 1571, avšak byly pravděpodobně napsány v první polovině stejného století. Autor těchto knih, německý šlechtic Jacob von Rammingen, se může považovat za „otce“ k tomuto archivnickému dílu. Rammingen založil tradici jak archivovat dokumenty. V Německu přežila tato tradice dvě století. Rammingen byl první kdo formuloval archivní teorii.[1]

Pohled na předešlé období archivnictví a práci s archiváliemi shrnul později v roce 1890 významný bavorský archivář Franz von Löher.[2]

V roce 1891 vznikl v profesní spolek nizozemských archivářů, kteří měli za úkol analyzovat dosavadní práci v nizozemských archivech a sjednotit svou činnost jak po praktické tak teoretické stránce. Z jejich činnosti vznikl sborník příspěvků, jenž se později stal základem moderního archivnictví jako vědy.[3] [4]

Přehled vydávaných českých archivních časopisů

současné

zaniklé

 • Sborník archivu ministerstva vnitra – od roku 1926 do roku 1940.
 • Zprávy českého zemského archivu

Přehled vydávaných zahraničních archivních časopisů

rakouské

 • Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchives – od roku 1948 vydává Rakouský státní archiv.
 • Scrinium (s podtitulem Zeitschrift des Verbandes österreichischer Archivare) – od roku 1969 vydává Svaz rakouských archivářů.

slovenské

německé

 • Archivalische Zeitschrift – od roku 1876.
 • Der Archivar – od roku 1948.

maďarské

 • Eveltári Közlemények (archivní zprávy) – od roku 1923.
 • Levéltári Hiradó – od roku 1951.

nizozemské

 • Nederlands Archieveblad – od roku 1893 vydává Sdružení Nizozemských archivářů.

Související články

Externí odkazy

Reference

 1. VON RAMMINGEN, Jacob. The earliest predecessors of archival science - Jacob von Rammingen's two manuals of registry and archival management, printed in 1571, translated by JBLD Strömberg.. Lund: Wallin & Dalholm, Lundaboken: [s.n.], 2010. 
 2. LÖHER, Franz. Archivlehre. Paderborn: [s.n.], 1890. Dostupné online. 
 3. MULLER, S.; FEITH, J.A.; FRUIN, R. Hendleiding voor het ordenen en beschrijven van archiven, ontworpen in opdarcht van de Vereeniging van Archivarissen in Nederland. Groningen: [s.n.], 1898. Druhé vydání v r. 1920. 
 4. KRATOCHVÍL, Václav. Hollandská theorie archivní a reforma archivnictví u nás. Český časopis historický. 1907, roč. 13. 

Literatura

česká

 • HRUBÝ, Václav. Úvod do archivní teorie i prakse. Praha: Společnost přátel starožitností, 1930. 
 • VOLF, Miloslav; HAAS, Antonín. Archivní příručka. Praha: Svoboda, 1948. 
 • Archivní příručka. Praha: Archivní správa MV ČR, 1965. 
 • ŠTOURAČOVÁ, Jiřina. Úvod do archivnictví. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 1999. ISBN 80-210-2216-7. 
 • BARTOŠ, Josef. Úvod do archivnictví pro historiky. Olomouc: Univerzita Palackého, 2000. ISBN 80-244-0142-8. 
 • HOFFMANNOVÁ, Jaroslava, PRAŽÁKOVÁ, Jana. Biografický slovník archivářů českých zemí. Praha: Libri, 2000. ISBN 80-7277-023-3.

zahraniční

 • BRENNECKE, Adolf. Archivkunde. Bearb. und erg. von Wolfgang Leesch. Leipzig: [s.n.], 1953. 
 • CASANOVA, Eugenio. Archivistica. Siena: [s.n.], 1928. 
 • ENDERS, Gerhard. Archivverwaltungslehre. Berlin: [s.n.], 1962. 
 • JENKINSON, Hilary. A Manual of Archiv Administration. London: [s.n.], 1922. Dostupné online. Druhé vydání v r. 1937; třetí vydání v roce 1966. 
 • MEISNER, Heinrich Otto. Archivalienkunde von 16. Jhd. Bis 1918.. Leipzig: [s.n.], 1969. 
 • VON RAMMINGEN, Jacob. The earliest predecessors of archival science - Jacob von Rammingen's two manuals of registry and archival management, printed in 1571, translated by JBLD Strömberg. Lund: Wallin & Dalholm, Lundaboken: [s.n.], 2010. 
 • SCHELLENBERG, T. R. Modern archive Principles and Techniques. Chicago: [s.n.], 1956. Dostupné online. 

Média použitá na této stránce

Archivistica2.pdf
Autor: JBLD, Licence: CC BY-SA 3.0
The earliest archival manuals: "Von der Registratur" by Jacob von Rammingen (1571), and "De Archivis" by Baldassare Bonifacio (1632)