Archivolta

Archivolta a tympanon gotického portálu Štrasburské katedrály
Archivolta románského portálu katedrály ve Špýru
„Zlatá brána“ dómu ve Freibergu

Archivolta (ital. Archivolte z latinského lat.: Arcus volutuszvlněný oblouk) je označení plasticky zvýrazněného čela oblouku v architektuře.[1][2] U románských a gotických ústupkových portálů má podobu souboru zmenšujících se a do hloubky ustupujících oblouků zpravidla dekorativně zdobených.

Popis

Původně byly archivolty členěny prostými pravoúhlými ústupky v podstatě tak, že byla klenba tvořena několika vrstvami klenáků, přičemž každá vrstva byla o část svého objemu vysunuta. Celý ústupkový portál se proto nálevkovitě zužuje. Archivolta může být bohatě profilována a osazena figurální výzdobou.

Výzdoba

Archivolty románských portálů byly zdobeny pomocí profilace, zpravidla oblounů korespondujících se sloupky vloženými do svislé část portálu. Často se zde objevuje také ornamentální vlys. U pozdně románských archivolt může mít i figurální podobu (například Zlatá brána Freiberského dómu) V gotickém slohu jsou archivolty pravidelně osazovány bohatou figurální výzdobou, zpravidla korespondující s ikonografickým programem tympanonu. Často jsou v archivoltách umístěny například sochy andělů, představujících andělský chór. Sochy jsou velmi často doplněny baldachýny, (viz fotografii archivolty portálu Štrasburské katedrály)

Odkazy

Reference

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Archivolte na německé Wikipedii.

  1. Oldřich J. Blažíček, Jiří Kropáček: Slovník pojmů z dějin umění. Odeon, Praha 1991. ISBN 80-207-0246-6, heslo Archivolta
  2. Herout, Jaroslav: Staletí kolem nás. Praha, Panorama 1981. s. I/8

Literatura

  • Ottův slovník naučný, heslo Archivolta. Sv. 2, str. 696

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Freiberg Sachsen Dom Goldene Pforte.jpg
Freiberg Cathedral (in Saxony, Germany): Detail from the Golden Portal.
France Strasbourg Cathedral Tympanum.jpg
Autor: Rebecca Kennison, Licence: CC BY 2.5
The tympanum and archivolts of Strasbourg Cathedral, with iconography inspired by Albertus Magnus