Atol

Letecký pohled na atol Yap v Tichém oceánu.

Atol je typ ostrova v tropických mořích, který se skládá z kruhovitého korálového útesu, jenž obklopuje lagunu.

Vývoj atolu

Animace ukazuje vývoj atolu. Kolem sopečného kužele se začnou tvořit korály a sopečný kužel se vlivem eroze snižuje

Atol vzniká postupnou přeměnou podmořských sopek. Je-li erupce podmořské sopky dostatečně silná (či opakovaná), vynoří se ze dna oceánu sopečný kužel, který vznikl z mořské sopky. Mořské sopky se mohou pohybem tektonických desek pomalu posouvat a v místě původního epicentra mohou postupně vznikat další a další sopečné ostrovy. Tímto způsobem dochází ke vzniku celých sopečných souostroví.

Další nezbytnou podmínkou pro vznik atolu je teplá a čistá voda (koráli rostou jen mezi 30° s.š a 30° j.š.). Jedině tak se kolem vyhaslé sopky začne vytvářet korálový útes, lemující pobřeží sopečného ostrova. Pokles geologického podloží a eroze způsobují, že se sopečný kužel začne rozpadat a pomalu se potápí do vod oceánu. Korálový útes se naopak rozrůstá a v cestě za světlem se přibližuje k mořské hladině. Takto postupně vzniká bariérový útes. Postupem času původní sopečný ostrov zmizí pod vodou a nad hladinou oceánu zůstane korálový prstenec, atol, který uzavírá mořskou lagunu.

Celý proces trvá miliony let a atol není konečnou fází. Postupně se totiž rozpadá a potápí i korálový ostrov a po čase i on zmizí pod hladinou oceánu.

Teorii vzniku a vývoje korálových ostrovů vypracoval Charles Darwin.

Příklady

Odkazy

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Mvey0290.jpg
Portion of a Pacific atoll (Yap) showing two islets on the ribbon or barrier reef separated by a deep pass between the ocean and the lagoon.
Coral atoll formation animation.gif
This animation shows the dynamic process of how a coral atoll forms. Corals (represented in tan and purple) begin to settle and grow around an oceanic island forming a fringing reef. It can take as long as 10,000 years for a fringing reef to form. Over the next 100,000 years, if conditions are favorable, the reef will continue to expand. As the reef expands, the interior island usually begins to subside and the fringing reef turns into a barrier reef. When the island completely subsides beneath the water leaving a ring of growing coral with an open lagoon in its center, it is called an atoll. The process of atoll formation may take as long as 30,000,000 years to occur.