Atum

Atum
varianty hieroglyfického zápisuAtum
Kresba Atuma

Atum (možno číst také jako Item, Tem nebo Temu; význam jména není zcela jasný, snad „Úplný“ nebo „Neexistující“,[1] je překládáno také jako „Veškerenstvo“ nebo „Nerozlišené“,[2] případně „Všechno“ nebo „Nic“, obecně jej „lze spojovat s motivy úplnosti, dokončení, ale také dokonání a neexistence“[3]) je zpravidla antropomorfní staroegyptský bůh.

Kult

Atum byl uctívaný ve starobylém náboženském centru v Iunu. Zde byl v rámci kosmologicko-kosmogonické nauky o Devateru bohů pokládán za praboha a za Stvořitele ostatních bohů a všeho existujícího; v tomto svém aspektu v rámci královské ideologie vystupuje v roli mytického předka panovníka. Nejpozději od Staré říše byl chápán jako zosobnění Slunce a stal se jedním z hlavních reprezentantů slunečního kultu. V synkretickém pojetí mohl představovat odpolední slunce, zatímco Re zosobňoval polední a Cheprer ranní fázi jeho cesty po obloze.

Zplození bohů

Podle dochovaných starověkých egyptských textů zplodil Atum své první potomky, bohy Šu a Tefnut, pomocí masturbace[4][5]. Tento příběh je zaznamenán také v Textech Pyramid (například kouzlo 527[6]).

Odkazy

Reference

  1. VERNER, Miroslav; BAREŠ, Ladislav; VACHALA, Břetislav. Encyklopedie starověkého Egypta. Praha: Libri, 2007. 528 s. ISBN 978-80-7277-306-0. S. 128. 
  2. FORMAN, Werner; QUIRKE, Stephen. Posmrtný život na Nilu. Překlad Ladislav Bareš. London: Opus Publishing, 1996. 8 s. 
  3. JANÁK, Jiří. Brána nebes: bohové a démoni starého Egypta. Praha: Libri, 2005. 220 s. ISBN 80-7277-235-X. S. 35n. 
  4. V originále "The knowing of evolutions of Ra and overthrowing Apep". http://www.sacred-texts.com/egy/leg/leg04.htm.
  5. 1. verze stvoření http://www.sacred-texts.com/egy/leg/leg13.htm a druhá verze stvoření http://www.sacred-texts.com/egy/leg/leg14.htm
  6. Pyramidové texty, kouzlo 527 http://www.sacred-texts.com/egy/pyt/pyt28.htm

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Sun god Ra2.svg
(c) fi:Käyttäjä:kompak, CC BY-SA 3.0
The egyptian sun god Ra-Horakhty simplified with File:Maler der Grabkammer der Nefertari 001.jpg as reference (horiz mirrored)
First book of respirations N3284 mp3h8818 Atum.JPG
Autor: Rama, Licence: CC BY-SA 2.0 fr
Tvůrce
NeznámýUnknown artist
Popis
First book of respirations of Usirur
institution QS:P195,Q19675
Současné umístění

Sully
Rez-de-chaussée
Crypte d'Osiris

Salle 13
Inventární číslo
N 3284
Reference Louvre.fr
Zdroj/Fotograf Rama
Atum.svg
Autor: Jeff Dahl, Licence: CC BY-SA 4.0

Atum, an ancient Egyptian god of creation. Based on New Kingdom tomb paintings. See (for example):