August Sedláček

August Sedláček
August Sedláček (1882)
August Sedláček (1882)
Narození28. srpna 1843 Mladá Vožice
Rakouské císařstvíRakouské císařství Rakouské císařství
Úmrtí15. ledna 1926 (ve věku 82 let) Písek
ČeskoslovenskoČeskoslovensko Československo
Místo pohřbeníStarý městský hřbitov
PovoláníSpisovatel, historik, učitel
Národnostčeská
Tématadějiny, archivnictví, pomocné vědy historické a školství
OceněníŘád Františka Josefa
Manžel(ka)Ernestina Hlavatá
Tereza Barcalová
PříbuzníRudolf Sedláček[1] (sourozenec)
PodpisPodpis
Logo Wikimedia Commons multimediální obsah na Commons
Logo Wikizdrojů původní texty na Wikizdrojích
Seznam dělSouborném katalogu ČR
Některá data mohou pocházet z datové položky.
August Sedláček okolo roku 1923 (foto Jos. Skalický, Písek)
Hrob Augusta Sedláčka na bývalém hřbitově v Písku
Pamětní deska prof. A. Sedláčka v budově, kde bývalo reálné gymnázium, dnes ZŠ na nám. Mikuláše z Husi, Tábor

August Sedláček (28. srpna 1843 Mladá Vožice[2]15. ledna 1926 Písek[3]) byl český historik, genealog, sfragistik a heraldik.

Život

Narodil se 28. srpna 1843 v Mladé Vožici, v rodině justiciára (úředníka na statku) Františka Sedláčka (1805–1896) a jeho manželky Františky, rozené Šemberové (1812–??).[2] Zde také začal chodit do školy. Dne 16. června 1850 se přestěhoval s rodiči do Počátek (do čp. 12, chodil do školy v čp. 22), kam byl jeho otec přeložen jako soudce nově zřízeného okresního soudu. Poslední roky tehdejší hlavní školy absolvoval v Jindřichově Hradci. Poté začal studovat na gymnáziu v Jihlavě, odkud přestoupil na gymnázium v Písku, kde v roce 1863 maturoval.

V letech 1863–1867 studoval na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Celá rodina (rodiče Augusta Sedláčka a čtyři synové) byla v Praze policejně hlášena od roku 1872.[4] Mimo jiné navštěvoval přednášky historiků Václava Vladivoje Tomka, Antonína Gindelyho, Konstantina Höflera, archeologa Jana Erazima Vocela a klasického filologa Jana Kvíčaly. Podobně jako Zikmunda Wintera i jeho nejvíce inspiroval archivář Josef Emler. V letech 1867–1869 působil v Litomyšli jako středoškolský profesor dějepisu, zpočátku též latiny, češtiny a němčiny, poté v letech 1869–1875 v Rychnově nad Kněžnou a v letech 1875–1899 v Táboře, kde mimo jiné učil Emanuela Chalupného. V Ličně nedaleko Rychnova nad Kněžnou se v roce 1871 oženil s Ernestinou (Arnoštkou) Hlavatou. Když v 52 letech v roce 1899 zemřela,[5] odešel do penze a přestěhoval se do Písku, kde pracoval jako městský archivář. Dne 26. dubna 1922 se v Písku oženil podruhé, s učitelkou Terezou Barcalovou (1883–1972), která byla téměř o 40 let mladší.[6]

Již od mládí tíhl k historické topografii a ke kastelologii. Přípravou patnáctidílného díla Hrady, zámky a tvrze království Českého strávil přes dvacet let. Z nakladatelských důvodů vycházelo po celý jeho život a vydání bylo dovršeno teprve posmrtně. Při práci v archivech shromáždil ohromné množství materiálu, jen genealogická a topografická kartotéka měla přes 400 000 lístků, řada knih zůstala načrtnuta jen v rukopisných torzech. Četné příspěvky k historii českých měst završila téměř patnáctisetstránková monografie Dějiny královského krajského města Písku nad Otavou (1911–1913), která vyšla k výročí prvního desetiletí trvání Československa ve druhém vydání. Přestože mu byla vytýkána stylistická neobratnost, plochost podávané látky a zamlčování evropského kontextu, především Josefem Pekařem[7] a Václavem Novotným, shromáždil k danému tématu množství informací, pro která jsou jeho práce dodnes vyhledávané. Historik Josef Pekař ocenil v nekrologu tuto Sedláčkovu důslednost slovy:

...v práci Sedláčkově, ani v prvotinách jejích, nenalezneme nic z toho romantického dekoru, bez něhož se tenkrát laskání se starými hrady a středověkem neobešlo...data, data, jen data a dosáhnouti úplnosti...

Budeme toho nejen my, ale i naši potomci vděčně vzpomínati, neboť z práce, kterou vykonal Sedláček, Sedláček samojediný, budou vědecky těžiti a žíti ještě celé generace.

— Josef Pekař: Za Augustem Sedláčkem[8]

Dílo

 • Rychnov nad Kněžnou : pokus dějepisný (1871)[9]
 • Děje města Čáslavě (1874)[10]
 • Jak se měnily a ustálily meze Čech a Rakous dolních (1877)[11]
 • Kl. Ptolemaia Zprávy o Čechách a zemích sousedních (1880)[12]
 • Hrady, zámky a tvrze království Českého I–XV (1882–1927)[13][14]
 • Sbírka pověstí historických lidu českého v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (1895)[15]
 • Děje Třebenic (1897)[16]
 • Českomoravská heraldika (1. díl začal psát Martin Kolář, dokončil Sedláček) I–II (1902–1925)[17]
 • Českomoravská heraldika – část zvláštní[18]
 • Místopisný slovník historický království Českého (1908)[19]
 • Dějiny královského krajského města Písku nad Otavou I–III (1911–1913)
 • Zbytky register králů římských a českých z let 1361–1480 (1914)[20]
 • Pýcha urozenosti a vývody u starých Čechův a Moravanů (1914)[21]
 • Snůška starých jmen, jak se nazývaly v Čechách řeky, potoky, hory a lesy (1920)[22]
 • O starém rozdělení Čech na kraje (1921)
 • Paměti a doklady o staročeských mírách a váhách (1923)[23]
 • Děje prácheňského kraje (1926)[24]
 • Paměti z mého života (1997)
 • Atlasy erbů a pečetí české a moravské středověké šlechty 1–5 (2001–2003)

Ocenění

Odkazy

Reference

 1. Sbírka matrik Jihočeského kraje. Dostupné online.
 2. a b DigiArchiv SOA v Třeboni - ver. 19.09.16. digi.ceskearchivy.cz [online]. [cit. 2019-09-25]. Dostupné online. 
 3. DigiArchiv SOA v Třeboni - ver. 19.09.16. digi.ceskearchivy.cz [online]. [cit. 2019-09-25]. Dostupné online. 
 4. Policejni prihlasky - konskripce, karton 535, Sedlaczek Franz, 1805. digi.nacr.cz [online]. [cit. 2019-09-25]. Dostupné online. 
 5. Úmrtí. Národní listy. 12. 5. 1899, s. 3. Dostupné online. 
 6. DigiArchiv of SRA Trebon - ver. 19.09.16 - Matrika oddaných, Písek, 1919-1925, snímek 181. digi.ceskearchivy.cz [online]. [cit. 2019-09-25]. Dostupné online. 
 7. Oponentský posudek disertační práce Stanislav Vohryzek. is.muni.cz [online]. [cit. 2019-09-25]. Dostupné online. 
 8. Kramerius. www.digitalniknihovna.cz [online]. Knihovna Akademie věd České republiky [cit. 2019-09-25]. Dostupné online. 
 9. Kramerius - Monograph. kramerius.nkp.cz [online]. [cit. 2019-09-25]. [Národní knihovna České republiky Dostupné online]. 
 10. Děje města Čáslavě. archive.org [online]. [cit. 2019-09-25]. archive.org Dostupné online. 
 11. Kramerius - Monograph. kramerius.nkp.cz [online]. [cit. 2019-09-25]. [Národní knihovna České republiky Dostupné online]. 
 12. Kramerius - Monograph. kramerius.nkp.cz [online]. [cit. 2019-09-25]. [Národní knihovna České republiky Dostupné online]. 
 13. Internet Archive Search: Hrady%2C%20z%C3%A1mky%20a%20tvrze%20kr%C3%A1lovstv%C3%AD%20%C4%8Desk%C3%A9ho. archive.org [online]. [cit. 2019-09-25]. Dostupné online. 
 14. Kramerius - Monograph. kramerius.nkp.cz [online]. [cit. 2019-09-25]. [Národní knihovna České republiky Dostupné online]. 
 15. Kramerius - Monograph. kramerius.nkp.cz [online]. [cit. 2019-09-25]. [Národní knihovna České republiky Dostupné online]. 
 16. Kramerius - Monograph. kramerius.nkp.cz [online]. [cit. 2019-09-25]. [Národní knihovna České republiky Dostupné online]. 
 17. Českomoravská heraldika. archive.org [online]. Česká akademie císaře Františka Josefa, 1902 [cit. 2019-09-25]. Dostupné online. 
 18. Bohemian Library - online eknihovna - Českomoravská heraldika 2. www.eknihovna.maxzone.eu [online]. [cit. 2019-09-25]. Dostupné online. 
 19. August Sedláček: Místopisný slovník historický Království českého / Gazetteer Dictionary historical Kingdom of Bohemia. www.academia.edu [online]. Digital library - Uzhgorod [cit. 2019-09-25]. Dostupné online. 
 20. Zbytky register králů římských a českých z let 1361-1480. kramerius4.nkp.cz [online]. [cit. 2019-09-25]. Dostupné online. 
 21. Bohemian Library - online eknihovna - Pýcha urozenosti a vývody u starých Čechův a Moravanů. www.eknihovna.maxzone.eu [online]. [cit. 2019-09-25]. Dostupné online. 
 22. August Sedláček: Snůška starých jmen, jak se nazývali v Čechách řeky, potoky, hory a lesy / August Sedláček: a hodgepodge of old names, as it was called in Czech rivers, streams, mountains and forests. www.academia.edu [online]. Digital library Uzhgorod [cit. 2019-09-25]. Dostupné online. 
 23. August Sedláček : Paměti a doklady o staročeských mírách a váhách / Memory and evidence of old Bohemian Imperial units. www.academia.edu [online]. Digital library - Uzhgorod [cit. 2019-09-25]. Dostupné online. 
 24. Kramerius - Monograph. kramerius.nkp.cz [online]. [cit. 2019-09-25]. [Národní knihovna České republiky Dostupné online]. 

Literatura

 • KOPIČKOVÁ, Božena; BLÜML, Josef. August Sedláček a pomocné vědy historické : sborník prací z konference ke stopadesátému výročí narození Augusta Sedláčka. Mladá Vožice: Městský úřad v Mladé Vožici, 1995. 136 s. ISBN 9788090006133. S. 11–22. 
 • Kdo byl kdo v našich dějinách do roku 1918 / (Pavel Augusta … et al.). 4. vyd. Praha: Libri, 1999. 571 s. ISBN 80-85983-94-X. S. 359–360. 
 • KUTNAR, František; MAREK, Jaroslav. Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví : od počátků národní kultury až do sklonku třicátých let 20. století. 2. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1997. 1065 s. ISBN 80-7106-252-9. 
 • TOMEŠ, Josef, a kol. Český biografický slovník XX. století : III. díl : Q–Ž. Praha ; Litomyšl: Paseka ; Petr Meissner, 1999. 587 s. ISBN 80-7185-247-3. S. 92. 

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Flag of the Habsburg Monarchy.svg

↑ Civil flag or Landesfarben of the Habsburg monarchy (1700-1806)
↑ Merchant ensign of the Habsburg monarchy (from 1730 to 1750)
↑ Flag of the Austrian Empire (1804-1867)
↑ Civil flag used in Cisleithania part of Austria-Hungary (1867-1918)
House colours of the House of Habsburg
Flag of the Czech Republic.svg
Vlajka České republiky. Podoba státní vlajky České republiky je definována zákonem České národní rady č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky, přijatým 17. prosince 1992 a který nabyl účinnosti 1. ledna 1993, kdy rozdělením České a Slovenské Federativní republiky vznikla samostatná Česká republika. Vlajka je popsána v § 4 takto: „Státní vlajka České republiky se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky. Poměr šířky k její délce je 2 : 3.“
Deska Sedláček.JPG
Pamětní deska prof.A.Sedláčka v původní budově reál.gymnázia v Táboře
August Sedláček - autograph.png
Autor: Unknown, Licence: CC BY-SA 4.0
August Sedláček - autograph (A. Sedláček - Hrady, zámky a tvrze království Českého,14. Díl, 1923)
August Sedláček grave.jpg
Autor: Chmee2, Licence: CC BY-SA 3.0
Hrob Augusta Sedláčka v Písku, Česká republika
Order of Franz Joseph - Ribbon bar (Knight).svg
Autor: Portunes, Licence: CC BY 3.0
Ribbon bar of the Austrian Empire's Order of Franz Joseph
August Sedláček (1923) - Jos. Skalický, Písek.png
Autor: Unknown, Licence: CC BY-SA 4.0
August Sedláček (1923) - Jos. Skalický, Písek (A. Sedláček - Hrady, zámky a tvrze království Českého,14. Díl, 1923)