Axis mundi

Posvátná hora Kailás zobrazující nebeskou rodinu (nahoře Šiva a Párvatí chovající Murugu, za Šivovou pravicí Ganéša) a jejich uctívače (dole)

Axis mundi („osa světa“) je symbol představující osu či střed světa, který se objevuje v mnoha kulturách. Tento často mytologický střed světa může představovat např. strom, lano, hora, věž apod. a spojuje dvě či tři sféry světa – podsvětní, zemskou a nebeskou. Objevuje se v šamanismu, animistických i světových náboženstvích.

Literatura

  • ELIADE, Mircea. Posvátné a profánní. Praha 2006.
  • ELIADE, Mircea. Mýtus o věčném návratu. Praha 2009.

Média použitá na této stránce

Hindukailash.JPG
An illustration of the Hindu significance of Mount Kailash. It shows the holy family of Shiva and Ganesha