BBC

BBC
Zahájení vysílání14. listopadu 1922
Provozovatelbritská koruna (veřejnoprávní instituce)
ZeměSpojené královstvíSpojené království Spojené království
Jazykangličtina
Oblast vysílánícelosvětové
Webhttp://bbc.co.uk

British Broadcasting Corporation (BBC) je rozhlasová a televizní společnost plnící funkci veřejnoprávního vysílání ve Velké Británii. Zajišťuje vysílání několika britských rozhlasových a televizních stanic i vysílání do zahraničí. Byla založena pod jménem British Broadcasting Company roku 1922, od roku 1926 nese jméno British Broadcasting Corporation.

Vznik

BBC byla první a největší zpravodajská stanice ve Velké Británii. Vědecké kořeny vysílání sahají až na počátek 20. století, ale trvalo 20 let, než se (i díky první světové válce) technologie rozvinula natolik, aby ji bylo možné použít k masovému simultánnímu vysílání. Prvními vlastníky BBC byly továrny vyrábějící rádia, již od počátku profitovali z reklam. Později se John Reith stal vedoucím projektu, který měl zajistit veřejnou vysílací síť, bez ohledu na zisk.

Nezávislost na vládě i na obchodnících, nestrannost, ohled na menšiny a respekt k rozhlasovému vysílání jako důležité složce zpravodajství i kultury – to jsou znaky, které si postupně BBC vydobyla.

Začátky

Stará vysílací budova

V roce 1927 (po stávce v roce 1926) se BBC stala společností, s kompetencemi „vychovávat, informovat a bavit“ veřejnost. Pod Reithovou přísnou taktovkou si BBC získala respekt a věhlas. Úspěšné byly například „Promenade Concerts“ (tzv. „Proms“) nebo magazín „Radio Times“. Naučné vysílání začalo v roce 1924, regionální servis, plánovaný již v roce 1926, se naplno rozběhl 1930. Již od roku 1929 se experimentovalo s televizním vysíláním, za použití systému vynalezeného skotským inženýrem John L. Baird (i také J. Reith byl Skot). V letech 1936–39 se vysílání rozběhlo, ale používalo již nový, elektronický systém namísto původního mechanického. Největším úspěchem této epochy bylo bezpochyby tzv. „Empire Service“ (dnešní „World Service“), vysílání BBC do zahraničí.

Druhá světová válka

Během války došlo k přerušení TV vysílání a dokonce k částečné cenzuře vysílání rozhlasového. Zároveň však došlo k významnému rozvoji programu, především k posunu k výchově, informování a užitečnosti rozhlasu pro veřejnost. Nejen pro vojáky byl určen zábavní a povzbuzující pořad Forces Programme, dále se objevily třeba pořady o pěstování zeleniny (VB trpěla nedostatkem potravin z kontinentu kvůli blokádě) nebo o zdraví. Slogan „V for Victory“ se brzy rozšířil po mnoha partyzánských hnutích po celé Evropě, pro která bylo vysílání BBC velkou oporou. BBC začala vysílat v arabštině (1938) a později i v různých evropských jazycích. Přes BBC byly také posílány kódy týkající se dne D – invaze v Normandii. Hugh Greene, ředitel German Service (později generální ředitel BBC) zase vysílal varování určená německým občanům.

Poválečné období

Následuje rychlý růst – v roce 1946 je obnoveno televizní vysílání, což se setkává s nadšeným ohlasem (zvláště po vysílání svatby princezny Alžběty a vévody z Edinburghu v roce 1947). Od roku 1946 přibyl i třetí rozhlasový kanál (prozaicky nazván Third Programme) přinášející zejména vážnou hudbu a další kulturní pořady. V roce 1950 se týdně odvysílalo 30 televizních a 260 rozhlasových hodin. Televizním signálem byla pokryta zhruba polovina populace.

Přímý přenos korunovace Alžběty II. v roce 1953 přispěl k výraznému rozšíření mladého televizního média. Brzy nato již BBC získává konkurenta – ITV (Independent Television), v roce 1955 vstupuje na trh a zakrátko má k televizi přístup přes 90% populace. BBC začíná bojovat o posluchače a diváky – podíl posluchačů rádia klesl v roce 1957 na pouhých 28%.

Do boje s televizním médiem se pustil nový generální ředitel Sir Ian Jacob a dokončoval jej Sir Hugh Greene. Na konci padesátých let se sice propast zvětšovala, ale rádio nadále excelovalo (show „The Archers“ běží již od 1951 dodnes). BBC TV zase produkovala adaptaci Orwellova románu 1984.

Následují technické inovace (např. vysílání na VHF – very high frequency, stereofonní vysílání, barevná televize, druhý televizní kanál BBC 2) i změny kosmetické (přejmenování rádiových stanic na Radio 1 až 4).

V 70. a 80. letech dosahoval počet diváků 20 milionů a počet posluchačů 5 milionů. BBC se dostala do finančních potíží, situace byla podle slov ředitele Sira Michaela Swanna ponurá. Výsledkem byl Channel 4, komerční program se snahou o inovaci.

White Paper popsal BBC jako „pravděpodobně nejdůležitější kulturní organizaci v celém národě“. Dokládají to i Shakespeare Project nebo Yes Minister (česky známý jako Jistě, pane ministře), úspěšné pořady té doby.

80. a 90. léta

Nastupují nejen nové technické vymoženosti, ale také nový přístup, především také díky vlivu konzervativní vlády (Margaret Thatcherová). BBC byla světově první společností, která začala vysílat DBS (Direct-broadcasting-by-satelite) bez pomoci vlády.

Rok 1987 přinesl významné a nemilé události – v ústředí v Glasgow byla provedena policejní razie a odvolán ředitel Alasdair Milne. Nový ředitel Micheal Checkland a od roku 1993 John Birt vedli BBC skrze rychlou a nesnadnou transformaci. Radikálně se snížil počet zaměstnanců a začal se praktikovat nový výběr pořadů, jakýsi vnitřní trh.

Roku 1995 proběhl slavný rozhovor s princeznou Dianou. Ovšem Martin Bashir z BBC jej docílil manipulativně, za což se BBC později omluvila.[1]

Managementu se povedlo zvýšit veřejnoprávní poplatky, a to umožnilo rozšířit v roce 1997 nabídku služeb i o digitální vysílání. Na jaře toho roku působily po reorganizaci následující ředitelství: BBC Broadcast, BBC News, BBC Production, BBC Resources a BBC Worldwide. Není dělán rozdíl mezi TV a rozhlasem. Kvůli digitálnímu vysílání uzavřela BBC dohodu se společností Flextech (1996). V listopadu 1997 se rozbíhá nepřetržitý zpravodajský kanál BBC News 24 a v roce 1998 jej následuje BBC Choice a v roce 1999 BBC Knowledge. Do světa internetových médií vstoupila BBC svými BBC Online a později BBC Website.

3. tisíciletí

V 90. letech čelil ředitel Greg Dyke výzvě, kterou představuje konkurence na poli kabelových televizí a satelitních kanálů. Několik škrtů v rozpočtu umožňuje BBC věnovat se nyní více digitálnímu vysílání a jeho rozvoji. Během příštího desetiletí by mělo být ukončeno analogové vysílání a plně nahrazeno digitálním. V letech 20012003 došlo k radikálním programovým změnám: byl spuštěn digitální program BBC pro Wales (BBC 2W), byl spuštěn BBC Four, přibyly dva nové dětské kanály (CBeebies a CBBC), a BBC Choice bylo nahrazeno BBC Three (kanál zaměřený na diváky mezi 25 a 34 lety).

Přibylo také pět digitálních rozhlasových stanic, povětšinou úzce specializovaných na menšinové publikum. Naopak se po takřka osmdesátiletém působení rozpadlo výukové oddělení (Education Department), které se staralo např. o vysílání do škol.

V lednu 2004 se veřejnost zajímala o smrt Davida Kellyho, vědeckého poradce ministra obrany, následkem čehož rezignovali na své funkce Andrew Gillian a další, dokonce i sám ředitel Dyke.[2] Michael Grade se stal ředitelem BBC v květnu 2004 a to na dobu čtyř let.

BBC World Service

Související informace naleznete také v článku BBC World Service.

BBC vysílá do celého světa v rámci rozhlasové stanice BBC World Service. Ta je na rozdíl od zbytku BBC financována z rozpočtu britského ministerstva zahraničí a vysílá přes internet, na krátkých vlnách, a ve vybraných zemích také přes FM. V mnoha zemích má i regionální studia, která pokrývají určitou část vysílání v jazyce dané země. V roce 2005 bylo rozhodnuto část těchto studií zrušit, což mimo jiné postihlo i českou redakci, která ukončila vysílání počátkem roku 2006. Z ušetřených prostředků je financován projekt televizního vysílání v arabštině.

Kanály ve Spojeném království

Televizní

Ve Spojeném království se dají přijímat volně kanály:

Logo BBC OneBBC OneBBC One je hlavní kanál ve Spojeném království. Začal vysílat 2. listopadu 1936 jako BBC Television Servise a byl to první oficiálně vysílaný televizní kanál na světě. Od roku 2010 je kanál dostupný také v HD rozlišení. V roce 2018 byla průměrná sledovanost 21%. BBC One se zaměřuje na celkové i rodinné publikum s všeobecným programem. Vysílá zpravodajství, sport, filmy z vlastní i zahraniční produkce i dokumenty. Mezi celosvětově známé pořady vysílané na BBC One patří např. soap opera EastEnders, seriály Pán času, Sherlock, Otec Brown či pořad o automobilismu Top Gear. Zahraniční produkce se objevuje jen zřídka. Existující také regionální mutace BBC One provozované regionální studii BBC: BBC One Wales (pro Wales), BBC One Scotland (pro Skotsko) a BBC One Northern Ireland (pro Severní Irsko)
Logo BBC TwoBBC TwoBBC Two je domovem specializovaných pořadů, jako např. komedie, dramata, dokumenty, pořady pro děti a programy se speciálním zaměřením. BBC Two začala vysílat v roce 1964 jako první barevná televize v Evropě. Tvoří tedy jakýsi "doplňkový" kanál BBC One a jsou pořady jsou sem často přesouvány z BBC One a naopak. Od roku 2013 je stanice dostupná také v HD. V roce 2013 byla její sledovanost 5,4%.
Logo BBC ThreeBBC ThreeBBC Three je kanál pro mladé lidi ve věku 15 – 34 let. Zaměřuje se na komedie, sitcomy, reality show ad. Vysílá od roku 2003, ovšem v roce 2016 byl jako televizní kanál zrušen a nyní je dostupný pouze internetově. Vysílá různé zábavné pořady a reality show z vlastní produkce (např. Malá Velká Británie), sportovní přenosy i zahraniční pořady (např. Griffinovi), má také vlastní zpravodajský blok 60 second. V roce 2013 byla průměrná sledovanost stanice 1,4%.
Logo BBC FourBBC FourBBC Four je kanál zaměřený čistě na kulturu, světovou kinematografii a dokumenty. Vysílá exkluzivní program z vlastní i zahraniční produkce z vlastní např. Monty Pythonův létající cirkus a ze zahraniční např. Šílenci z Mannhattanu. Kanál vysílá od roku 2002. V únoru 2013 dosahoval průměrné sledovanosti téměř 1%.
Logo BBC NewsBBC NewsBBC News je 24 hodinová zpravodajská stanice vysílající pouze zpravodajství a publicistiku. Je provozována skrz provozní oddělení BBC News zaměstnávající asi 2000 novinářů.
Logo BBC ParliamentBBC ParliamentBBC Parliament je stanice vysílající živá jednání z Parlamentu Spojeného království, Skotského parlamentu, Velšského národního shromáždění a Severoirského národního shromáždění. Příležitostně také vysílá z Evropského parlamentu nebo Nejvyššího koncilu anglikánské církve. Vysílání bylo spuštěno v roce 1992. Jeho průměrná sledovanost je nízká (0,04%)
Logo CBBCCBBCCBBC je populární kanál pro děti od 6 do 12 let. Začal vysílat v roce 1985 a vysílá dětské pořady z původní i zahraniční produkce.
Logo CBeebiesCBeebiesCBeebies je kanál pro děti mladší 6 let. Vysílá od roku 2002 dětské pořady především z vlastní produkce.
Logo BBC AlbaBBC AlbaBBC Alba je regionální kanál vysílající ve Skotsku ve skotské gaelštině. Vysílá celkový rodinný program vč. pořadů pro děti. Byl spuštěn v roce 2008.
S4C logo 2014S4CS4C je regionální kanál pro Wales vysílající ve velštině. Byl spuštěn v roce 2014.

Rozhlasové

BBC Radio 1BBC Radio 1Kultovní rozhlasová stanice vysílající od roku 1967 pro mladé lidi od 15 do 30 let, vychovala spoustu v Británii známých dýdžejů. V roce 1993 stanice prošla velkou obměnou s novým zaměřením na mladé publikum, které vydrželo dodnes. V jejím playlistu se objevují především aktuální hity světových a britských hitparád. V letech 1987–1993 se jmenovala BBC Radio 1 FM.
BBC Radio 1XtraBBC Radio 1XtraSesterská stanice Radia 1 je zaměřena na black music, RnB, hip hop a další. Vznikla roku 2002 a vysílá na DAB, každý víkend od 19 do 5 hodin její vysílání přebírá Radio 1.
BBC Radio 2BBC Radio 2Vzniklo v roce 1967 tak jako Radio 1. Je zaměřena na největší světové hity minulých let, folk, country a v menší míře i na rock a soudobou hudbu, velká část posluchačů původního Radia 1 (do roku 1993) přešla právě k Radiu 2 a díky tomu je to nejposlouchanější stanice z portfolia BBC.
BBC Radio 3BBC Radio 3Vzniklo v roce 1946 jako Third Programme a v 60. letech získalo současný název. Její zaměření je téměř identické s naší ČRo Vltava, tedy vážná hudba, jazz a world music.
BBC Radio 4BBC Radio 4Začínalo ve 40. letech jako BBC Home Service a přejmenováno v 60. letech na BBC Radio 4. Radio 4 je domov rozhlasových her, diskuzí, zpráv a publicistiky. Jako jediná stanice nevysílá 24 hodin denně, používá hlasatele a vždy od 1 do 5 hodin ráno se na jejích frekvencích vysílá BBC World Service.
BBC Radio 4 ExtraStanice vznikla v roce 2002 jako BBC Radio 7, je to jedna ze 5 digitálních stanicí BBC. Vysílá komedie, pořady pro děti, dramata a další.

V roce 2007 se přejmenovala na BBC Radio 4 Extra.

Logo BBC Radio 5 LiveBBC Radio 5 LiveStanice vznikla v roce 1990 jako BBC Radio 5. Vysílala hlavně sportovní přenosy a pořady pro děti. V roce 1994 se stanice přejmenovala na BBC Radio 5 live. Stanice vysílá zpravodajství 24 hodin denně a sportovní přenosy. Do jejího nočního vysílání se přepojují regionální stanice BBC. Stanice vysílá na AM frekvencích po Radiu 2 a v DAB.
BBC Radio 5 Live Sports ExtraBBC Radio 5 Sports ExtraDigitální sesterská stanice BBC Radia live. Vysílá sportovní přenosy např. z kriketu. Také pomáhá Radiu 5 live při větší míře přenosů, například při OH v Londyně 2012. Vysílá na DAB.
BBC Radio 6 MusicBBC Radio 6 MusicVznikla v roce 2002 a vysílá indie rock, soul, jazz a vůbec alternativní hudbu. V roce 2010 byl plánován zánik stanice, který se kvůli nesouhlasu posluchačů nakonec nestal.
BBC Asian NetworkBBC Asian NetworkStanice pro asijské publikum vysílající v DAB a na FM frekvencích v regionech s největším počtem asijské menšiny. Vznikla v roce 2002.
BBC Radio ScotlandBBC Radio ScotlandRegionální stanice pro Skotsko.
BBC Radio nan GàidhealBBC Radio nan GàidhealStanice pro gaelsky mluvící publikum ve Skotsku.
BBC Radio ShetlandBBC Radio ShetlandRegionální opt-out pro Shetlandské ostrovy.
BBC Radio OrkneyBBC Radio OrkneyRegionální opt-out pro Orknejské ostrovy.
BBC Radio WalesBBC Radio WalesRegionální stanice pro Wales.
BBC Radio Cymru logoBBC Radio CymruStanice pro velšsky mluvící publikum ve Walesu.
BBC Radio Cymru 2 logoBBC Radio Cymru 2DAB opt-out pro BBC Radio Cymru.
BBC Radio UlsterBBC Radio UlterRegionální stanice pro Severní Irsko.
BBC Radio FoyleBBC Radio FoyleRegionální opt-out pro severozápad Severního Irska.

BBC Local Radio

BBC Provozuje více než 30 lokálních stanic po celém Spojeném království.

Galerie

Loga BBC

BBC Television

BBC Radio

Ostatní

Reference

  1. SOUKENÍKOVÁ, Eva. Nejslavnější televizní rozhovor historie byla manipulace, BBC se omlouvá. Seznam Zprávy [online]. Seznam.cz, 2021-05-20 [cit. 2021-06-06]. Dostupné online. 
  2. http://www.guardian.co.uk/media/2004/jan/29/bbc.davidkelly1

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

BBC logo (80s).svg
The BBC logo used during the 1980s.
BBC Radio nan Gàidheal 2022.svg
Logo of BBC Radio nan Gàidheal used since 2022
CBBC (2023).svg
The new 2023 logo of CBBC, with "CBBC" font written in Rounded version of BBC Reith Sans Bold.
BBC Parliament 2022.svg
Logo of BBC Parliament, from 2022.
BBC Radio 6 Music 2022.svg
The new BBC Radio 6 Music logo since 2022
Mark Thompson.jpg
Autor: eirikso, Licence: CC BY-SA 2.0
Mark Thompson, Director-General of the BBC.
BBC logo (1997-2021).svg
The BBC logo used from 4 October 1997 to 20 October 2021.
BBC World Service 2022 (Boxed).svg
BBC World Service logo used since 25 April 2022 in red boxed variant.
BBC Radio Wales 2022.svg
Logo of BBC Radio Wales used since 2022
BBC One logo 2021.svg
New logo for BBC One
BBC Radio Scotland 2022.svg
Logo of BBC Radio Scotland used since 2022
CBeebies 2023.svg
The first version of the new 2023 logo of CBeebies, BBC's children's television channel. This logo have CBeebies written in Rounded version of BBC Reith Sans Bold.
BBC Asian Network 2022.svg
The new BBC Asian Network logo
BBC logo (70s).svg
The BBC logo used in the 1970s.
BBC Radio 1Xtra 2021.svg
The new BBC Radio 1 logo used since 2021
BBC Radio Ulster 2022.svg
Logo of BBC Radio Ulster used since 2022
BBC Radio Foyle 2022.svg
Logo of BBC Radio Foyle used since 2022
BBC Radio 5 Sports Extra 2022.svg
Logo of BBC Radio 5 Sports Extra used since 2022
European Broadcasting Union logo.svg
European Broadcasting Union logo from 2012.
BBC Radio 2 2022.svg
The new BBC Radio 2 logo since 2022
BBC Radio 4Xtra 2022.svg
New BBC Radio 4 Extra logo
BBC Radio Cymru 2 2022.svg
Logo of BBC Radio Cymru 2 used since 2022
BBC TV Centre.jpg
Autor: Panhard, Licence: CC BY 2.5
BBC TV Centre
BBC Radio 4 2022.svg
The new BBC Radio 4 logo since 2022
S4C logo 2014.svg
S4C logo used since 2014
BBC Radio 1 2021.svg
The new BBC Radio 1 logo since 2 November 2021
BBC logo (pre97).svg
Autor: Virum Mundi, Licence: CC BY 2.0
Pre-lanzamiento de BBC.
BBC Alba 2021.svg
New logo for BBC Alba
BBC Radio Cymru 2022.svg
Logo of BBC Radio Cymru used since 2022
BBC logo (50s-60s).svg
The logo the BBC used during the 1950s and 1960s.
BBC Three 2022.svg
New BBC Three logo.
BBC Radio 3 2022.svg
The new BBC Radio 3 logo since 2022
BBC News 2022 (Alt).svg
The new logo of the BBC News and Current Affairs department since 25 April 2022, based in London, United Kingdom. This logo mainly used for corporate purposes until 3 April 2023, when it also became the official logo of the merged channel following of its merger with BBC World News.
BBC Radio 5 Live 2022.svg
The new BBC Radio 5 Live logo since 2022
BBC Logo 2021.svg
The logo of the BBC in use from 20 October 2021.
BBC Four logo 2021.svg
New logo for BBC Four