Bašta

Hrad Rabí se zřetelnými baštami vnějšího opevnění
Bašta novojičínských hradeb

Bašta je fortifikační prvek středověkých hradeb. Přispívá k aktivní obraně hradebních zdí, bývaly v ní umístěny střílny. Zvláštním druhem bašty je tzv. předsunutá bašta, která se vyskytuje na vyvýšeném pahorku v blízkém okolí a bývala využívána jako dělostřelecké stanoviště. Bašta většinou převyšuje hradby, avšak nedosahuje takové výšky jako věže. Půdorys bašty byl okrouhlý, čtverhranný, polygonální a často se využívaly kombinace uvedených typů. Bašty mohly být na vnitřní straně otevřené, ale postupně začaly převládat uzavřené bašty, které lépe chránily střelný prach před zvlhnutím a bylo je možné využívat i v mírových obdobích. S rozvojem dělostřelby vznikly specializované typy bašt: bastion, bollwerk, rondel a torion.[1]

Reference

  1. DURDÍK, Tomáš. Ilustrovaná encyklopedie Českých hradů. Praha: Libri, 2002. 736 s. ISBN 80-7277-003-9. Heslo Bašta, s. 51–52. 

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Hrad Rabí, letecký snímek.jpg
Autor: Zdeněk Fiedler, Licence: CC BY-SA 3.0
Předmětem tohoto obrázku je kulturní památka České republiky evidovaná
v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem:
Bašta - Nový Jičín.JPG
Autor: Dr. Killer, Licence: CC BY-SA 3.0
Bašta v Novém Jičíně, zachovaná část městského opevnění.