Barevné spektrum

Barevné spektrum je část elektromagnetického spektra viditelná lidským okem. Elektromagnetické záření tohoto spektra se nazývá viditelné světlo neboli jen světlo. Jeho vlnová délka je v rozsahu 380 až 750 nm (odpovídá frekvenci 790 – 400 THz) a tyto hodnoty odpovídají různým barvám spektra. Bílé světlo (a světlo jiných barev) je tvořeno směsí světel různých vlnových délek.

Odpovídající vlnové délky ve vodě a v ostatních prostředích závisí na indexu lomu, pro vnímání barvy je podstatná energie, tedy frekvence. Oko je nejcitlivější na elektromagnetické záření vlnové délky 555 nm (540 THz), tj. na zelenou barvu.

Změna vlnové délky znamená změnu barvy, která se projevuje posunem na barevném spektru a to buď směrem k červené, nebo směrem k fialové. Podle toho se v astrofyzice nazývá prodloužení vlnové délky (i mimo barevné spektrum) rudý posuv a zkrácení vlnové délky modrý posuv.

Popis

Barevné spektrum neobsahuje všechny známé barvy. Souvisí to se schopností lidského oka a součinností mozku. Barvy mezi červenou a fialovou (purpurová) a nesaturované barvy jako růžová chybí. Jsou totiž složeny ze směsice různých vlnových délek.

Zobrazení barevného spektra: V – fialová B – modrá G – zelená Y – žlutá O – oranžová R – červená

Odkazy

Související články

Externí odkazy

Za hranicí viditelnosti je v pravé části spektra infračervené záření, mikrovlny a rádiové vlny a na opačné straně ultrafialové, rentgenové a gama záření

Média použitá na této stránce

Linear visible spectrum.svg
A linear representation of the visible light spectrum. Colour ranges were taken from 'CRC Handbook of Fundamental Spectroscopic Correlation Charts' (see w:Visible spectrum). Spectral XYZ locus coordinates were found here. Every 10nm, the spectral locus point was used as the initial point in a search for a matching sRGB colour (assuming "Dim" viewing condition). The search was carried out by a binary search along a line in JCh space between the spectral point, and a point with 0.3 * brightness (J), 0 chroma (C), and the same hue (h) as the spectral point. The search finished when a point was found that was in sRGB space. The CAT02 matrix was modified as suggested in Brill(2008) to reduce yellow-blue problems by replacing the bottom row (0.0030, 0.0136, 0.9834) with (0,0,1). An iterative smoothing was carried out to eliminate the largest jumps in chroma (greater than 5% change). Code used to generate the colour gradient can be found here.