Bavorské království

Bavorské království
Königreich Bayern
18061918Lidový stát Bavorsko 
Bavorská republika rad 
Vlajka státu
vlajka
Státní znak
znak
Hymna Heil unserm König, Heil!
Motto Gerecht und Beharrlich
Geografie
Mapa
Lokalizace Bavorského království v roce 1815
Mapa2
Bavorsko v rámci Německého císařství v roce 1871
Rozloha
75 865 km² (1910)
Nejvyšší bod
Zugspitze (2962 m n. m.)
Nejdelší řeka
Obyvatelstvo
Počet obyvatel
6 524 372 (1910)
Národnostní složení
Bavorští Němci
bavorština, hornoněmecké dialekty
Státní útvar
Rýnský spolekRýnský spolek Rýnský spolek (18061813)
Německý spolekNěmecký spolek Německý spolek (18151866)
Německá říšeNěmecká říše Německá říše (od 1871)
bavorský gulden (18061873)
německá zlatá marka (18731914), německá papírová marka (19141918)
Vznik
Zánik
Státní útvary a území
Předcházející
Bavorské kurfiřtstvíBavorské kurfiřtství
Přední RakousyPřední Rakousy
Ortenburské říšské hrabstvíOrtenburské říšské hrabství
Pappenheimské hrabstvíPappenheimské hrabství
Falcko-neuburské vévodstvíFalcko-neuburské vévodství
Řezenské knížectvíŘezenské knížectví
Würzburské velkovévodstvíWürzburské velkovévodství
Následující
Lidový stát BavorskoLidový stát Bavorsko
Bavorská republika radBavorská republika rad

Bavorské království (německy Königreich Bayern) je historická země na území dnešního Německa. Vzniklo jako nástupce Bavorského kurfiřtství (resp. Bavorského vévodství) po spojení s velkou části Frank a Švábska po pádu Svaté říše římské v roce 1806. Existovalo až do roku 1918, kdy byl vyhlášen Svobodný stát Bavorsko. Hlavním městem byl Mnichov.

Historie

Bavorskému kurfiřtství byla při konečném rozdělování říšského území přiřčena velké část Frank a Švábska. Po bratislavském míru, podepsaném napoleonskou Francií a odstupujícím císařem Františkem II., se několik německých knížectví stalo Napoleonovými spojenci. Vévoda Maxmilián IV. Bavorský - od roku 1799 panovník dvojitého falcko-bavorského kurfiřtství a od roku 1803 také velké části Frank a Švábska - se od 1. ledna 1806 začal oficiálně titulovat králem Maxmiliánem I. Bavorským. V tentýž den byl také v Mnichově prohlášen králem.

Maxmilián byl předtím vévodou ze Zweibrückenu, kterým se stal po smrti svého předchůdce Karla II. v srpnu roku 1795. Po vymření starší bavorské linie Wittelsbachů získal jako představitel mladší linie moc nad Bavorskem a později se stal králem. Jeho ministr, Maxmilián hrabě z Montgelas, je považován za tvůrce moderního bavorského státu. V roce 1808 byl sepsán zákon, který zaručoval práva svobody a rovnosti, a v neposlední řadě také definoval krále jako orgán státní moci. Panovník musel zákon podepsat, čímž zaručil, že ho bude dodržovat. Zákon také zrušil všechny pozůstatky nevolnictví, které se však v Bavorsku již tak jako tak nevyskytovalo. S novým trestním zákoníkem, navrženým Anselmem z Feuerbachu, bylo roku 1813 zrušeno mučení.

Po smrti svého otce Maxmiliána, 13. října 1825, nastoupil na trůn Ludvík I. Ten vytvořil z Mnichova, hlavního města Bavorska, centrum umění a kultury. V roce 1848 však odstoupil po právní aféře s Lolou Montez. Na trůnu ho vystřídal jeho syn, Maxmilián II. Ten byl bavorským králem do roku 1864. V roce 1866 vstoupilo Bavorsko po boku německých spolkových zemí a Rakouska do prusko-rakouské války. Ta skončila drtivou porážkou Rakouska i jeho spojenců. 22. srpna 1866 podepsal král Ludvík II. smlouvu s Pruskem, která de facto ukončila bavorskou nezávislost.

18. ledna 1871 bylo Bavorsko prohlášeno částí nově vzniklé Německé říše. Jako druhý největší německý spolkový stát však získalo určité výsady, jako ponechání si vlastní armády a vlastní sítě pošt a železnic. Bavorští králové si ponechali svůj titul a své diplomatické jednotky.

9. června 1886 byl Ludvík II. bavorskou vládou zbaven svéprávnosti. Jako regent se ujal trůnu jeho strýc Luitpold. 13. června byl však Ludvík II. nalezen mrtvý. Králem se stal Ota I., který však nebyl kvůli duševní nemoci schopný vládnout. Nadále tak jako regent vládl Luitpold, třetí syn Ludvíka I. a bratr Maxmiliána II. Po jeho smrti se ujal vlády jeho syn Ludvík, nejprve jako regent a později, po změně ústavy, jako právoplatný král Ludvík III.; Ota I. však zůstal až do své smrti "čestným králem" Bavorska.

Po 1. světové válce, kdy bylo v listopadu 1918 Císařství zrušeno, se musel Ludvík III., poslední bavorský král, vzdát trůnu. Konec monarchie znamenal zároveň vyhlášení svobodného státu Bavorsko.

Bavorští králové

Bavorské insignie uložené v mnichovské rezidenci.
Související informace naleznete také v článku Seznam bavorských panovníků.

Odkazy

Reference

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Königreich Bayern na německé Wikipedii.

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

No flag.svg
No official flag.
Flag of Germany (1867–1919).svg
Flag of the Germans(1866-1871)
Flag of Germany (1867–1918).svg
Flag of the Germans(1866-1871)
Flag of the Principality of Regensburg.svg
Flag of the Principality of Regensburg
Banner of Palatinate-Neuburg (3^2).svg
Banner of the Arms of Pfalz-Neuburg (Palatinate-Neuburg) before the inheritance of Julich and Berg in 1609. Banner in 3:2 proportion.
Flag of Germany (3-2).svg
Flag of Germany with a 3:2 ratio, instead of 3:5. The 3:2 version was used by the German Confederation and the Weimar Republic. See Flags of the World for more information.
Deutscher Bund.svg
(c) ziegelbrenner, CC BY-SA 3.0
Karte des Deutschen Bundes 1815–1866 / Map of German Confederation 1815–1866
Flag of Bavaria (striped).svg
Flag of Bavaria (striped)
Flag of the Grandduchy of Wurzburg.svg
Flag of the Grandduchy of Wurzburg.
Bavaria in the German Reich (1871).svg
Autor: Milenioscuro, Licence: CC BY-SA 3.0
Locator map of Bavaria in the German Empire
CoA Marschall von Pappenheim.svg
Autor:  Image created for the Blazon Project of the French Wikipedia. , Licence: CC BY-SA 4.0
Coat of arms of Marschall von Pappenheim family
Grafschaft Ortenburg coat of arms.svg
Coat of arms of the county of Ortenburg (Bavaria)
War ensign of the German Empire Navy 1848-1852.svg
War Flag on ships of the German Empire 1848/1849, the Reichsflotte Navy (2:3)
Rheinbund 1808, political map.png
Autor: ziegelbrenner, Licence: CC BY 2.5
Karte des Rheinbundes 1808/Map of Confederation of the Rhine 1808
Deutsches Reich (1871-1918)-de.svg
Autor: ziegelbrenner, Licence: CC BY-SA 3.0
Map of German Reich 1871–1918
Socialist red flag.svg
The red flag commonly used by socialists, communists, some anarchists, and other left-wing or far-left groups.
InsignienKgrBayern.JPG
Autor: Dr. Meierhofer, Licence: CC BY-SA 3.0
Insignien des Königreichs Bayern (angefertigt 1800-1810) in der Schatzkammer der Münchner Residenz
Coat of Arms of the Kingdom of Bavaria 1835-1918.svg
Coat of Arms of the Kingdom of Bavaria 1835-1918
Flag of the Electorate of Bavaria.svg
Autor: Tento vektorový obrázek byl vytvořen programem Inkscape ., Licence: CC BY-SA 4.0
Flag of the Electorate of Bavaria
Flag of Austria (1230–1934).svg
Flag of Austria (1230–1934). Still in use today.
Kingdom of Bavaria 1815.svg
Autor: , Licence: CC BY-SA 3.0
Map of the Kingdom of Bavaria, circa 1815, following the Congress of Vienna. The German Confederation is shown in dark grey.