Bentos

Bentos (benthos) je biocenóza zahrnující všechny živočišné (zoobentos) a rostlinné (fytobentos) organismy obývající břeh a dno vod.

Dělení podle velikosti

Bentos se může rozdělovat podle velikosti:

  • makrobentos, velikost > 1 mm
  • mezobentos, velikost < 1 mm and > 32 µm
  • mikrobentos, velikost < 32 µm
  • kombinace - například makrozoobenthos, atp.

Zástupci

K typickým druhům bentosu v Evropě patří:

Externí odkazy