Berkelium

Berkelium
 [Rn] 5f9 7s2
247Bk
97
 
        
        
                  
                  
                                
                                
↓ Periodická tabulka ↓
pevné berkelium

pevné berkelium

Obecné
Název, značka, čísloBerkelium, Bk, 97
Cizojazyčné názvylat. Berkelium
Skupina, perioda, blok7. perioda, blok f
Chemická skupinaAktinoidy
Vzhledstříbrnobílý
Identifikace
Registrační číslo CAS
Atomové vlastnosti
Relativní atomová hmotnost247,070 2
Atomový poloměr170 pm
Iontový poloměrBk2+: 118 pm
Bk3+: 100 pm
Bk4+: 87 pm
Elektronová konfigurace[Rn] 5f9 7s2
Oxidační číslaII, III, IV
Elektronegativita (Paulingova stupnice)1,3
Ionizační energie
První6,68 eV
Druhá12,4 eV
Třetí20,8 eV
Látkové vlastnosti
Krystalografická soustavanejtěsnější hexagonální
Molární objem16,84×10−3 dm3/mol
Mechanické vlastnosti
Hustota14,78 g/cm3
Skupenstvípevné
Termické vlastnosti
Tepelná vodivost10 W·m−1·K−1
Termodynamické vlastnosti
Teplota tání986 °C (1 259,15 K)
Elektromagnetické vlastnosti
Standardní elektrodový potenciálBk3+ + 3 e → Bk: −2,00 V
Bk4+ + 3 e → Bk: −1,08 V
Magnetické chováníparamagnetické
Bezpečnost
Radioaktivní
Radioaktivní
IV (%)ST1/2ZE (MeV)P

{{{izotopy}}}

Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).
Tb
CuriumBkKalifornium

Berkelium (chemická značka Bk) je devátým členem z řady aktinoidů, pátým transuranem, silně radioaktivní kovový prvek, připravovaný uměle ozařováním jader americia.

Berkelium se v přírodě nevyskytuje. Je to uměle připravený kovový prvek z řady transuranů.

Fyzikálně-chemické vlastnosti

Berkelium je radioaktivní kovový prvek, který doposud nebyl izolován v dostatečně velkém množství, aby bylo možno určit všechny jeho fyzikální konstanty. Předpokládá se, že má stříbřitě bílou barvu a že se působením vzdušného kyslíku na povrchu zvolna oxiduje.

Vyzařuje α a γ záření a je proto nutno s ním manipulovat za dodržování bezpečnostních opatření pro práci s radioaktivními materiály.

O jeho sloučeninách a jejich chemickém chování je známo velmi málo.

Historie

Kampus univerzity v Berkeley, Kalifornie

Berkelium bylo poprvé připraveno v prosinci roku 1949 bombardováním 241Am částicemi α v cyklotronu jaderné laboratoře Kalifornské univerzity v Berkeley. Vznikl tak izotop 243Bk s poločasem rozpadu 4,5 hodiny. Za jeho objevitele jsou označováni Glenn T. Seaborg, Stanley G. Thompson a Albert Ghiorso, kteří jej pojmenovali po místě vzniku – Berkeley.

Izotop s poločasem rozpadu 320 dnů – 249Bk byl poprvé připraven bombardováním izotopu curia intenzivním proudem neutronů.

Izotopy

Je známo 19 izotopů berkelia, z nichž nejstabilnější jsou 247Bk s poločasem přeměny 1380 let, 248Bk s poločasem 9 let a 249Bk s poločasem 330 dnů.

Všechny zbývající radioaktivní izotopy mají poločas rozpadu méně než 5 hodin.

Všechny izotopy berkelia jsou radioaktivní. Podobně jako u zbývajících aktinoidů představuje největší biologické riziko schopnost berkelia akumulovat se v kostní tkáni, kde jeho radioaktivita způsobuje poruchy krvetvorby – brání vytváření červených krvinek.

Odkazy

Literatura

  • Cotton F. A., Wilkinson J.: Anorganická chemie, souborné zpracování pro pokročilé, ACADEMIA, Praha 1973
  • N. N. Greenwood – A. Earnshaw, Chemie prvků II. 1. díl, 1. vydání 1993 ISBN 80-85427-38-9
  • VOHLÍDAL, Jiří; ŠTULÍK, Karel; JULÁK, Alois. Chemické a analytické tabulky. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-855-5. 

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Berkelium spectrum visible.png
Autor: McZusatz (talk), Licence: CC0
Berkelium spectrum; 400 nm - 700 nm
Berkelium metal.jpg
A photomicrograph of the first isolated bulk (1.7 micrograms) sample of berkelium. The lump is 100 μm across.
UCBerkeleyCampus.jpg
Autor: brainchildvn on Flickr, Licence: CC BY 2.0
Campus of the UC Berkeley in Berkeley, California, United States. Photo taken on Memorial Glade, showing the Doe Memorial Library as well as Sather Tower (The Campanile) in the background.