Berounka

Berounka
Pohled z Tetína směrem k Srbsku
Pohled z Tetína směrem k Srbsku
Základní informace
Délka toku139,1 km
Plocha povodí8 855,47 km²
Průměrný průtoku ústí 36 m³/s
SvětadílEvropa
Hydrologické pořadí1-10-04-002
Zdrojnice
Ústí
Protéká
ČeskoČesko Česko (Plzeňský krajPlzeň, Středočeský krajBeroun, Řevnice, Dobřichovice, Černošice, Praha)
Úmoří, povodí
Atlantský oceán, Severní moře, Labe, Vltava
Geodata
OpenStreetMapOSM, WMF
Trasa
Legenda
138,9soutok Radbuzy a Mže
138,9Plzeň
137,2Trať 160
137,1Masarykův most Plzeň
137Silnice II/231
136,8Bolevecký potoklevý přítok
136,3most
136Úslavapravý přítok
135,3Hrádecký potokpravý přítok
135,2Plzeň-Doubravka
135,2lávka Plzeň-Doubravka
128,8Plzeň-Bukovec
128,8Bukovecký mlýn
125,7Drahotínský potoklevý přítok
125Dolanský mlýn
124,8Silnice II/180 Dolanský most
121,7Klabavapravý přítok
121,7Točínský potoklevý přítok
119,2Lužnicepravý přítok
119Korečnický potokpravý přítok
118,9Valentovský mlýn
118Nadryby
117Dírecký potokpravý přítok
115,2Darovský potoklevý přítok
114,3Darová
112,5Planá
112,4Malá Radnápravý přítok
112,3Velká Radnápravý přítok
111,2Třemošnálevý přítok
111,2Kaceřovský mlýn
109,8Olešenský potokpravý přítok
108,9Podžikovský mlýn
108,8ostrov
105,5Libštejnský mlýn
105,4ostrov
102,7Střelalevý přítok
101,5Liblín
101,5Silnice II/232 Liblínský most
100,3Liblínský mlýn
99,5Rožský potoklevý přítok
96Radnický potokpravý přítok
93,3Podkrašovský mlýn
91,1Brodeslavský potoklevý přítok
90,4Všehrdský potoklevý přítok
87,9Lejskův mlýn
87,9Radubicepravý přítok
85,3Dolanský potoklevý přítok
83Sečpravý přítok
82,8Chříčský potoklevý přítok
81,8Zvíkovec
81,6Silnice II/233 Kalinova Ves
81,6Lubnápravý přítok
81,4Podmokelský p.pravý přítok
81,3Javornicelevý přítok
80,6Kočkův mlýn
80,2Modřejovický potoklevý přítok
79,3Slabecký potoklevý přítok
77,4Zbirožský potokpravý přítok
77,3Čechův mlýn
77,3ostrov
75,1Skryje
75,1most Skryje
74,9Skryjský potokpravý přítok
74Úpořský potoklevý přítok
68,7Tyterský potokpravý přítok
66,8Nezabudický mlýn
64,3Klučnápravý přítok
62,7Silnice II/236 Roztocký most
62,6Roztoky
62,4Trať 174
62,4Rakovnický potoklevý přítok
54,3Štíhlicelevý přítok
53,7Klíčavalevý přítok
53,4Masarykův most Zbečno
53,4Zbečno
52,7lávka Zbečno
51Valentův mlýn
50,6Račice
48,9Žloukavapravý přítok
47,2Žloukovice
47,2Trať 174 Žloukovický most
44,9Vůznicelevý přítok
43,2Nižbor
43,2Novohuťský most Nižbor
43Habrový potokpravý přítok
42,1Žlubinecký potoklevý přítok
41,4Stradonice
41,4lávka Stradonice
39,6Hýskov
39,4lávka Hýskov
36,5lávka Beroun
35,2Silnice II/605 Beroun. most
34,9Beroun
34,9lávka Beroun
34,4Litavkapravý přítok
34,4ostrov
34,3D5
34,2Trať 173 a 174
30,6Loděnicelevý přítok
29,1Bubovický potoklevý přítok
29,2lávka Srbsko
29,2Srbsko
25,3most Karlštejn
25,3Karlštejn
25,1Budňanský potoklevý přítok
22Hlásná Třebaň
22lávka
22Zadní Třebaň
19,3ostrov
19,5lávka Řevnice
19,5Řevnice
19,3ostrov
18,1Silnice II/115 Letský most
18,1Lety
16,1Karlický potoklevý přítok
15,8most Dobřichovice
15,8Dobřichovice
15,2lávka prof. Karla Lewita
13,8Všenory
12,9Klučeklevý přítok
11,8Trať 171 Mokropský most
11,8Kadečkův mlýn
8,3Černošice
8,3lávka Černošice
8,3Blukský mlýn, jez
8,2Švarcavalevý přítok
3,8Radotín
3,8lávka Radotín
3,8Radotínský potoklevý přítok
1,3D0 Radotínský most
0,5D4 Lahovický most
0soutok s Vltavou v Praze-Lahovicích
Logo Wikimedia Commons multimediální obsah na Commons
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Berounka (německy Beraun) je významná česká řeka v západní části republiky (Plzeňský, Středočeský kraj a Praha) a největší levostranný přítok Vltavy. Vzniká v Plzni soutokem Mže a Radbuzy, je dlouhá 139,1 km, s nejdelší zdrojnicí (Radbuza-Úhlava) 252 km. Povodí má rozlohu 8 855,47 km²[1], z čehož se 35,96 km² (29,23 km² Mže a 6,73 km² Úhlava) nachází na území Bavorska.[2] Prameny zdrojnic se nacházejí v pohořích Český lesŠumava. Nejvyšších průtoků dosahuje řeka na jaře. Ústí do Vltavy na území Prahy u Lahovic.

Pojmenování řeky

Pojmenování řeky historicky

Zákruta Berounky u Zbečna
(řkm 53)

Dle historických studií o geografii Čech se v mapě od Cirigingerově z r. 1568 vyskytuje název pro spojený tok čtyř řek, které se sbíhají v plzeňské pánvi jméno »Watto« nebo »Watta« (možná záměna s Otavou). Původně se celý tok řeky nazýval Mže. Název Berounka je doložen od 17. století, kdy byl úsek řeky na berounském panství nazýván tehdy obvyklým způsobem jako řeka berounských. Podle Ottova slovníku naučného se na konci 17. století začal užívat název Berounka pro dolní tok, poprvé je uváděna plzeňským kronikářem J. Tanerem jako tok za městem Berounem. V 18. století používali někteří autoři název Berounky i pro střední tok od Plzně. Za počátek Berounky byl postupně považován soutok Mže a Rakovnického potoka, později se začátek Berounky posunul na soutok se Střelou a ještě později na soutok s Úslavou. Ottův slovník z roku 1901 přesto ještě uváděl Mži jako řeku ústící do Vltavy.

Dříve se tento název uváděl až po soutoku s Úslavou u kostela sv. Jiří v Doubravce, ale v současnosti je tento název posunut do centra Plzně v sousedství pivovaru po soutoku s Radbuzou. Není bez zajímavosti, že na název Mže poukazuje také zkomolený německý název hradu Nižbor-Mies/en/burg, tedy hrad nade Mží. Ten byl vybudován ve 13. století za vlády Přemysla Otakara II. a tím potvrzuje informaci o tom, že název Berounka vznikl mnohem později.[3]

Pojmenování řeky v současnosti

V současnosti (2013) podle vodoprávních předpisů začíná Berounka soutokem Mže s Radbuzou v centru Plzně. Její jméno je standardizováno zákonem stanovenou autoritou od toho soutoku až po její zaústění do Vltavy.[4]

Plzeňští zastupitelé z iniciativy historika Jana Anderleho rozhodli 7. září 2006 o přejmenování Berounky na území města zpět na původní název (podle ustanovení zákona o obcíchpojmenovávání veřejných prostranství).[5] Zároveň chtěli jednat s vedením Plzeňského kraje o jejím přejmenování na celém území kraje a  o naprostém vymazání Berounky z map. Rozhodnutí však nic nezměnilo na oficiálním názvu a vymezení řeky, jak jsou stanoveny vyhláškou ministerstva zemědělství. V červnu 2011 město Plzeň své usnesení z roku 2006 zrušilo kvůli nepříznivému postoji některých obcí a státních úřadů.[6][7]

Od roku 2013 nese jméno Berounka i pár rychlíků Českých drah, a.s. jezdících mezi Prahou a Plzní.

Průběh toku

Horní Berounka je zimovištěm vodních ptáků (řkm 136)

Berounka protéká Plzeňskou kotlinou a následně přírodním parkem Horní Berounka (od soutoku s Úslavou, řkm 136, k soutoku s Radnickým potokem, řkm 96,0). Na jeho území se do ní vlévá ještě Klabava (zprava) a vůbec největší přítok (mimo zdrojnic) Střela (zleva). Níže v Křivoklátské vrchovině přijímá zleva Rakovnický potok a dále v Berounské kotlině (přímo v Berouně) zprava Litavku. Pod městem BerounČeském krasu vytváří Berounka ve vápencích Karlštejnské vrchoviny kaňon se skalními stěnami. U Lahovic se vlévá do Vltavy. Berounka je řekou se silně kolísavými vodními stavy, téměř celý tok je splavný i pro otevřené sportovní lodě a využívaný ke koupání. Nejnavštěvovanější jsou úseky v CHKO Křivoklátsko a úsek v Českém krasu, zejména Vodácká naučná stezka Berounka.

Závěrečný úsek před soutokem s Vltavou spadá do vzdutí Modřanského jezu a je v něm vybudován Radotínský přístav. Tok řeky v nivě mezi Kazínem a  soutokem s Vltavou procházel mnohými proměnami. Původně řeka tekla přes dnešní Lipence a těsně pod Zbraslaví. Někdy mezi 12.–14. století řeka rozdělila dnešní Horní a Dolní Černošice, zpočátku toto rameno fungovalo jen jako občasný tok při povodních. Roku 1523 je doložen mlýn u Bluku (dnešní Dolní Černošice), tvrz Bluk je doložena od roku 1404. Někdy před 12. století si řeka našla cestu kolem Radotína (doloženo 1115, roku 1158 doložen přívoz u Radotína, za Radotínem však meandrovala směrem ke Zbraslavi (tzv. Šárovo kolo). Pobočné rameno ústící do Vltavy u Lahovic a vytvářející Lahovický ostrov je zaznamenáno již v Müllerově mapě z  1720, toto koryto bylo dále prohloubeno zimní povodní roku 1797 (tzv. lahovická elevace, nakupenina sedimentů vzniklá z tehdejších ledových zátaras). Při povodni v roce 1829 se k Lahovicím přemístil hlavní tok, ten byl roku 1830 uměle stavebně upraven. Pravděpodobně po povodni roku 1845 Berounka rameno u Zbraslavi víceméně opustila, při povodni roku 1872 se staré koryto částečně zaneslo a vzniklo z něj slepé rameno „Krňák“. Roku 1873 byla Vltava v přilehlém úseku zregulována, tím zanikl i Lahovický a Modřanský ostrov.

Údolí na dolním toku Berounky

Hluboké údolí na dolním toku Berounky zřejmě utvořila v miocénu jiná řeka, která protékala stejným údolím, ale obráceným směrem. Tato, tehdy největší řeka na území dnešních Čech, sbírala vody v oblasti Českomoravské vrchoviny a nejprve sledovala zhruba dnešní tok Sázavy. Poté, co překřížila jižně od Prahy dnešní údolí Vltavy (které v té době ještě neexistovalo), pokračovala pravděpodobně dnešní Všenorskou branou do prostoru na sever od Brdských hřebenů a přes oblast Českého krasu a Křivoklátska dále na severozápad směrem do severočeských pánví.[8]

Krajina a zajímavosti podél toku

Po opuštění Plzně protéká Berounka v hlubokém zalesněném kaňonu venkovskou, spoře osídlenou krajinou přírodního parku Horní Berounka. Při řece se nachází řada tvrzišť a zřícenin (Libštejn, Krašov, Týřov aj.). Úsek pod Týřovem je spjat s dílem Oty Pavla, který zde rád pobýval a v domku u řeky při vsi Branov má památník a muzeum. Počínaje Roztoky pod Křivoklátem, kde se k Berounce přimyká železniční trať Beroun–Rakovník, je údolí více civilizováno, přibývá chatových osad a kempů. Po obcích Zbečno, Nižbor a Hýskov následuje okresní město Beroun, kde řeka opouští Křivoklátskou vrchovinu a vstupuje do otevřenější krajiny Českého krasu. Podél tohoto posledního úseku vede frekventovaná železniční trať Praha–Beroun a silnice II/116 (posléze II/115) a jedná se (i díky blízkosti Prahy) o turisticky a rekreačně velmi vytíženou oblast (hrad Karlštejn, letoviska Srbsko, Hlásná Třebaň, Řevnice, Dobřichovice, Všenory, Černošice). Na území Prahy protéká Berounka podél Radotína, je přemostěna estakádou Radotínského mostu a těsně před ústím do Vltavy ještě Strakonickou radiálou (silnice I/4).

Galerie průběhu toku

Pohled na údolí Berounky u Rakolusk
Pohled na údolí Berounky u Rakolusk

Přítoky

levý/pravý, k ústí

Vodní režim

Hlásné profily:[9]

místoříční kmplocha povodíprůměrný průtokstoletá voda
Bílá Hora136,904 016,55 km²20,0 m³/s790 m³/s
Liblín101,306 454,88 km²30,1 m³/s1 270 m³/s
Zbečno53,407 518,96 km²32,8 m³/s1 440 m³/s
Beroun34,208 284,70 km²35,6 m³/s1 560 m³/s

Jezy

Jez na Berounce
 • řkm 134,4 jez v Plzni u papíren, náhon vpravo
 • řkm 128,8 jez Bukovec, propust vpravo
 • řkm 125,0 poškozený jez, vlevo Dolanský mlýn
 • řkm 119,9 jez u Telína (provalený)
 • řkm 118,9 jez Valentovský mlýn (u Nadryb)
 • řkm 115,2 jez Darová
 • řkm 111,2 jez Kaceřovský mlýn (jez poškozený)
 • řkm 108,9 jez Žíkovský mlýn, Čívice
 • řkm 105,5 jez Libštejnský mlýn, Robčice
 • řkm 101,4 jez Liblín
 • řkm 100,3 jez Liblínský mlýn (poškozený)
 • řkm 93,3 jez Krašovský mlýn, Bohy
 • řkm 87,9 jez Lejskův mlýn
 • řkm 81,8 jez Zvíkovec
 • řkm 80,6 jez Kočkův mlýn
 • řkm 77,4 jez pod Čilou, nad Zbirožským potokem
 • řkm 66,8 jez Nezabudický mlýn
 • řkm 63,1 jez Roztoky (dlouhý náhon vede souběžně po pravé straně kolem celých Roztok)
Jez Roztoky.
 • řkm 51,0 jez Valentův mlýn, (poblíž Tábořiště U Jezu Račice)
 • řkm 42,9 jez Nižbor
 • řkm 39,6 jez Hýskov
 • řkm 35,4 jez Beroun, náhon ústí do Litavky
 • jez na berounském náhonu
 • druhý jez na berounském náhonu (podélný)
 • řkm 24,3 jez Klučice – Hlásná Třebaň
 • řkm 21,6 jez Zadní Třebaň
 • řkm 19,5 jez Řevnice
 • řkm 16,0 jez Dobřichovice
 • řkm 11,8 jez Mokropsy
 • řkm 8,3 jez Černošice (Blukský mlýn)
 • řkm 2,5 počátek vzdutí Modřanského jezu na Vltavě

Mosty a lávky

Plzeň

 • řkm 137,0 železniční most na trati 160 u stanice Plzeň-Bílá Hora
 • řkm 137,0 silniční most na silnici II/231 (Jateční ulice)
 • řkm 136,3 most spojující objekty čističky
 • řkm 135,2 pěší lávka Doubravka – Bílá Hora
 • řkm 133,0 pěší lávka k papírnám

Pod Plzní

Dolanský most

Beroun

Dálniční most v Berouně.
 • řkm 35,2 silnice II/605 (ul. Politických vězňů – Pražská)
 • řkm 34,9 lávka v Berouně (Václavské náměstí – ostrov)
 • mosty na Berounském náhonu:
  • lávka u jezu
  • most na ul. Politických vězňů (sil. II/605)
  • most navazující na ul. V Pražské bráně
  • most navazující na ul. Na Parkáně
  • lávka za nemocnicí
 • řkm 34,4 most dálnice D5 přes Berounku a Litavku
 • řkm 34,2 železniční most, tratě 173174 (Beroun – Beroun-Závodí)

Pod Berounem

Vodácká tábořiště

Odkazy

Reference

 1. voda.chmi.cz [online]. [cit. 08-07-2013]. Dostupné v archivu pořízeném dne 22-02-2014. 
 2. (česky) Povodí Berounky v rámci povodí Labe Archivováno 24. 9. 2015 na Wayback Machine.
 3. MENCLOVÁ, Dobroslava. České hrady. Praha: Odeon, 1972. 
 4. Standardizace jako zeměměřická činnost
 5. Usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 407. aplikace.plzen.eu [online]. [cit. 2010-05-10]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2011-05-22. 
 6. Berounka zůstane Berounkou. Plzeň vzdala snahu řeku přejmenovat, iDnes.cz, 16. 6. 2011, alt (Aleš Tolar)
 7. Lada Pešková, Plzeň se už nebude snažit přejmenovat Berounku zase na Mži, Enviweb.cz, 18. 6. 2011, ČTK
 8. http://casopis.vesmir.cz/clanek/z-minulosti-ceskych-rek
 9. Hlásné profily [online]. [cit. 2010-01-18]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2009-03-06. 

Literatura

 • ŠMÍD, Zdeněk. Mže/Berounka. Putování po řekách. Litomyšl a Praha: Ladislav Horáček – Paseka, 2010. 394 s. ISBN 978-80-7432-070-5. 
 • VĚTVIČKA, Václav; RENDEK, Jan. Berounka, řeka bez pramene. Praha: Jan Vašut, 2010. 148 s. ISBN 978-80-7236-745-0. 

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Flag of the Czech Republic.svg
Vlajka České republiky. Podoba státní vlajky České republiky je definována zákonem České národní rady č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky, přijatým 17. prosince 1992 a který nabyl účinnosti 1. ledna 1993, kdy rozdělením České a Slovenské Federativní republiky vznikla samostatná Česká republika. Vlajka je popsána v § 4 takto: „Státní vlajka České republiky se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky. Poměr šířky k její délce je 2 : 3.“
BSicon .svg
This is the "empty element" of the Icons for railway descriptions (see there for further informations). The original syntax of Wikipedia:Route diagram templates filled all empty spaces in a diagram with this file (all BSicons were 20x20px). For those cells where an icon ID was provided, some "File:BSicon_ID.svg" were used, and where there was no ID, "File:BSicon_.svg" was substituted. Many major Wikipedias has since upgraded the syntax so that just an empty table cell is used (incl. En.WP).
Beroun, Berounka a dálniční most.JPG
Autor: Pokud má díla používáte mimo projekty Wikimedia, ocenil bych upozornění. Více z mé práce najdete v mé osobní galerii., Licence: CC BY-SA 3.0
Dálniční most v Berouně - Higway bridge in Beroun over Berounka river
BSicon uSTRbr.svg
Canal icon for building. Oosoom Talk to me 14:38, 19 June 2007 (UTC)
Berounka - jez.JPG
Jez na Berounce (v obci Zvíkovec), čp. 52, če. 31.
BSicon uWMILL L.svg
Alternative symbols for watermill derived from Oosoom and Bob1960evens.
Berounka labute.jpg
Autor: Jik jik, Licence: CC BY-SA 3.0
Zimující labutě na Horní Berounce u sv. Jiří (Plzeň)
Karlštejn-most.jpg
Obec Karlštejn, most přes Berounku
Berounka (CZE) - location map.svg
Autor: David Paloch (Caroig), Licence: CC BY-SA 2.5
The run of the Czech river of Berounka, with its two sources Mže (northern) and Radbuza (southern), until its confluence with the Vltava (magenta) and its watershed
BSicon uKRZuw.svg
Canal icon for bridge. Oosoom Talk to me 11:47, 20 June 2007 (UTC)
M-Berounka a vrch Hamouz.jpg
Autor: Original uploader and author is Míla at cs.wikipedia, Licence: CC BY-SA 3.0
Berounka a vrch Hamouz od Starého zámku pod Dubjany.
Dobrichovice zamek 1682.JPG
Autor: Krokodyl - Hynek Moravec, Licence: CC BY 2.5
Dobřichovický zámek na březích řeky Berounky
Lávka v Černošicích-pohled od města.jpg
Autor: cs:User:ŠJů, Licence: CC BY-SA 3.0
Lávka mezi městem Černošice a Dolními Černošicemi v městské části Praha-Lipence
Srbsko, lávka, pohled směr Koda.jpg
Autor: cs:ŠJů, Licence: CC BY-SA 3.0
Srbsko. Lávka přes řeku Berounku.
Mokropsy railway bridge 3682.jpg
Autor: Hynek Moravec, Licence: CC BY 3.0
Železniční most mezi zastávkami Všenory a Dolní Mokropsy na trati Praha-Beroun.
BSicon uSTRbl.svg
Canal icon for building. Oosoom Talk to me 14:43, 19 June 2007 (UTC)
Dobrichovice 8974 lavka.JPG
Autor: Hynek Moravec, Licence: CC BY 2.5
Dobřichovická lávka pro pěší postavená po povodni roku 2002 na místě stržené původní lávky
Berounka - jez roztoky.jpg
Jez Roztoky na Berounce
BSicon uWMILL R.svg
Alternative symbols for watermill derived from Oosoom and Bob1960evens.
Berounka u Srbska (řkm 29).JPG
Berounka u Srbska (řkm 29)
BSicon uSKRZ-Eu.svg
Canal icon for bridge
Dolany, Dolanský most.JPG
Autor: Pokud má díla používáte mimo projekty Wikimedia, ocenil bych upozornění. Více z mé práce najdete v mé osobní galerii., Licence: CC BY-SA 3.0
Dolanský most přes Berounku u obce Dolany, okres Plzeň-sever.
Berounka pod Krašovem.jpg
Autor: cs:User:Adam Hauner (Autor: Adam Hauner), Licence: CC BY-SA 3.0
Říční zákruta Berounky pod hradem Krašov.
BSicon uSKRZ-Yu.svg
Canal icon for bridge
BSicon uxISLAND.svg
Island navigable on right side
Berounka vyhled Tetin 4326.JPG
Autor: Hynek Moravec, Licence: CC BY 3.0
Výhled na Berounku z Tetína směrem k Srbsku.
SouStBer.jpg
Autor: Zkf, Licence: CC BY 3.0
Soutok Střely a Berounky.
Berounka Rakolusky.jpg
Autor: Draceane, Licence: CC BY-SA 3.0
Údolí Berounky u Rakolusk
BSicon ueISLAND.svg
Island navigable on left side
Řevnice, most.JPG
Autor: Pokud má díla používáte mimo projekty Wikimedia, ocenil bych upozornění. Více z mé práce najdete v mé osobní galerii., Licence: CC BY-SA 3.0
Bridge near Řevnice - Most nedaleko Řevnice