Bezobratlí

Ježovka, ze skupiny ostnokožců

Bezobratlí (řídce bezobratlovci nebo bezpáteřní; latinsky Invertebrata, výjimečněji Evertebrata nebo Avertebrata) je velká skupina živočichů, představující asi 95 % všech živočišných druhů. Chybí jim obratle (= nemají páteř).

Řadí se sem všichni živočichové kromě obratlovců. Mírně odlišný význam má skupina bezestrunní, která nezahrnuje žádné strunatce. Jsou-li mezi bezobratlé řazeni pouze mnohobuněční živočichové, jedná se o parafyletický taxon. Historicky se však mezi bezobratlé řadili i prvoci, takto pojatý taxon je polyfyletický.

V moderní taxonomii se tento taxon již nepoužívá. Přesto má svůj didaktický význam: zoologie bezobratlých je často vyučovaný předmět na vysokých školách biologického zaměření, vychází i množství učebnic o bezobratlých.

Bezobratlí patří k nejpočetnější skupině živočichů v ČR, ale vzhledem k jejich nedostatečné prozkoumanosti a nenápadnosti o přesném počtu druhů můžeme vést pouze dohady. V celé ČR se odhaduje počet bezobratlých na 40 500 druhů.

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Woda-5 ubt.jpeg
Autor: unknown, Licence: CC BY 2.5