Binární operace

Binární operace je matematická operace, která pracuje se dvěma vstupními hodnotami (operandy).

Definice

Binární operací na množině nazveme zobrazení

Binární operaci s operandy a výsledkem značíme většinou spíš pomocí nějakého zvláštního operačního znaménka anebo tam, kde nehrozí nedorozumění, pomocí znamének nebo i bez nich jako např. u součinu (komplexních) čísel.

Příklady binárních operací

Mezi binární operace patří:

Odkazy

Související články

Externí odkazy