Biogeografická podprovincie

     hercynská podprovincie
     polonská podprovincie
     západokarpatská podprovincie
     severopanonská podprovincie

Biogeografická podprovincie je individuální (neopakovatelnou) jednotkou biogeografického členění krajiny. Biota této jednotky má svoji charakteristickou pestrost a své vlastní endemity. Je tvořena územím se svéráznou modifikací vegetační stupňovitosti a zároveň se od okolních podprovincií zpravidla liší hlavními edifikátory (dominantními druhy ve společenstvu) jednoho nebo dvou vegetačních stupňů. V území se vyskytuje podobná geologie, reliéf a makroklima. Plocha podprovincie je řádově 105 km2.[1]

Přehled podprovincií v Česku

Na území České republiky jsou zastoupeny 4 biogeografické podprovincie:

 1. hercynská podprovincie
 2. polonská podprovincie
 3. západokarpatská podprovincie
 4. severopanonská podprovincie

Tyto podprovincie navazují především na fytogeografické podprovincie (např. Meusel et al. 1965)[2] a jsou jistou analogií ekoregionů“ v systému Světového fondu na ochranu přírody (WWF):

Související články

Reference

 1. CULEK, Martin, a kol. Biogeografické členění České republiky II. díl. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2005. 589 s. ISBN 80-86064-82-4. 
 2. CULEK, Martin; GRULICH, Vít; LAŠTŮVKA, Zdeněk. Biogeografické regiony České republiky. [s.l.]: Masarykova univerzita Dostupné online. ISBN 9788021066939. DOI 10.5817/cz.muni.m210-6693-2013. 

Média použitá na této stránce

Biogeografické podprovincie.svg
Autor: Martin Hordějčuk; original author is Culek, Martin et. al. (2005), Licence: CC BY-SA 3.0
Mapa biogeografických podprovincií v České republice
 •  
  hercynská podprovincie / Hercynian subprovince
 •  
  polonská podprovincie / Polonian subprovince
 •  
  západokarpatská podprovincie / Westcarpathian subprovince
 •  
  severopanonská podprovincie / Northpannonian subprovince