Biogeografická provincie

     provincie středoevropských listnatých lesů
     panonská provincie

Biogeografická provincie je individuální (jedinečnou) jednotkou biogeografického členění krajiny. Zpravidla provincie zaujímá rozsáhlé území se svéráznou vegetační stupňovitostí, která je dána specifickým makroklimatem. V biotě provincie se objevuje široká skupina vlastních geoelementů (podobných areálů fauny a flóry) a typická kombinace geoelementů okolních i vzdálenějších provincií. Plocha provincie se pohybuje řádově 5×105 - 106 km2.[1]

Přehled provincií v Česku

Na území České republiky jsou zastoupeny 2 biogeografické provincie:

  1. provincie středoevropských listnatých lesů
  2. panonská provincie

Biogeografické provincie byly vypracovány na základě Udvardyho dělení (Udvardy 1975) a územně velmi dobře korelují s biogeografickými regiony (Bennett 1999), které se v současnosti používají v EU pro program NATURA 2000 a Evropskou ekologickou síť EECONET.[2] Návaznost je pak tato:

Související články

Reference

  1. CULEK, Martin. Biogeografické členění České republiky. Praha: ENIGMA, 1996. 347 s. ISBN 80-85368-80-3. 
  2. CULEK, Martin. Biogeographical Division of the Czech Republic. S. 25–31. Journal of Landscape Ecology [online]. 2007 [cit. 2011-02-15]. Roč. 0, čís. 0, s. 25–31. Dostupné online. ISSN 1803-2427. (anglicky) [nedostupný zdroj]
  3. Natura 2000 Regions - Environment - European Commission. ec.europa.eu [online]. [cit. 2017-03-24]. Dostupné online. (anglicky) 

Média použitá na této stránce

Biogeografické provincie.svg
Autor: Martin Hordějčuk; original author is Culek, Martin et. al. (2005), Licence: CC BY-SA 3.0
Mapa biogeografických provincií v České republice
 
provincie středoevropských listnatých lesů / Province of the Middle-European deciduous forests
 
panonská provincie / Pannonian province