Bioremediace

Bioremediace může být definována jako jakýkoliv proces, v němž jsou působením živých organismů či enzymů přeměňovány toxické či rizikové látky na netoxické a nerizikové látky. Většinou jde o rozklad organických polutantů prostřednictvím specifických mikroorganismů a nebo pouze o optimalizaci podmínek prostředí pro působení již přítomné mikroflóry. Optimalizace podmínek spočívá v aeraci, přidávání živin, přidáváním látek stimulujících mikroorganismy k rozkladu znečištění apod. - např. rozklad složitých aromatických uhlovodíků je možné urychlit přídavkem jednoduchých aromatických uhlovodíků.

Bioremediaci je možné rozdělit následovně:

 • fytoremediace, která využívá k odstranění toxické zátěže rostlin. Tuto metodu je možné kombinovat s produkcí biomasy pro energii.
 • in situ bioremediace
  • přirozené mikroorganismy
  • uměle přiváděné mikroorganismy
 • ex situ bioremediace
  • kompostování
  • řízené biologické ošetření
  • zemědělské zpracování
  • řízené biologické ošetření suspenze (kalu)
 • biologické čištění vody

Literatura

Související články

Externí odkazy