Blok (periodická tabulka)

Umístění bloků s, f, d a p v periodické tabulce

Blok je soubor skupin prvků v periodické tabulce prvků. Každý blok je pojmenovaný podle svého charakteristického orbitalu (s, p, d, f), ve kterém mají jeho prvky valenční elektrony. V periodické tabulce existují tyto bloky:

Termín blok poprvé použil francouzský vynálezce a biolog Charles Janet (1849 - 1932).

Bloky a skupiny

Periodická tabulka s vyznačenými skupinami

Bloky se dále dělí na skupiny (sloupce). Platí, že prvky nacházející se ve stejné skupině vykazují i podobné chemické vlastnosti. Proto mají některé skupiny své názvy:

Názvy bloků

Příklady zobrazení orbitalů s, p, d, f

Názvy bloků (s, p, d a f) jsou odvozeny z hodnoty vedlejšího kvantového čísla (l), které vyjadřuje velikost momentu hybnosti a popisuje tvar orbitalu:

  • s - sharp, česky ostrý (vedlejší kvantové číslo l=0),
  • p - principal, česky hlavní (vedlejší kvantové číslo l=1),
  • d - diffuse, česky difúzní (vedlejší kvantové číslo l=2),
  • f - fundamental, česky fundamentální (vedlejší kvantové číslo l=3),
  • další bloky jsou v abecedním pořadí (g, h...), ale prvky nebyly dosud nalezeny.

Prvky bloku s

Média použitá na této stránce

Periodic table blocks spdf (32 column).svg
Autor: User:DePiep, Licence: CC BY-SA 3.0
S-, p-, d-, f-block in the periodic table (32-column layout, periods 1-7)
Atomic orbitals spdf m-eigenstates and superpositions.png
Autor: Geek3, Licence: CC BY-SA 4.0
Collection of 16 atomic single-electron orbitals for the lowest four n quantum numbers. Only the cases with one radial node are shown. Each row shows one l-quantum number l=0 (s), l=1 (p), l=2 (d) and l=3 (f). The color depicts the complex-valued phase of the wavefunction. The right half depicts mz-eigenstates with m quantum numbers in ascending order showing complex phases and probability densities which are symmetric around the z-axis. The left half shows real-valued superpositions of ±m, which break the rotational symmetry and are often used in chemistry. The solid bodies enclose the volume where the continuous probability density exceeds a well-chosen threshold. The formulas that describe the orbitals can be found at Hydrogen atom.
The labels in the image show the quantum numbers nlm with l encoded as letter and m replaced by the spatial alignment for the real-valued superpositions.
Atomic size periodic table.svg
(c) Cdang and Adrignola, CC BY-SA 3.0
Showing how atomic size increases as you go down the Periodic Table.