Bludný Holanďan (opera)

Bludný Holanďan
Der fliegende Holländer
Světová premiéra opery v Drážďanech roku 1843, skica poslední scény zveřejněná v Illustrirte Zeitung
Světová premiéra opery v Drážďanech roku 1843, skica poslední scény zveřejněná v Illustrirte Zeitung
Základní informace
Žánrromantická opera
SkladatelRichard Wagner
LibretistaRichard Wagner
Počet dějstvítři
Originální jazykněmčina
Literární předlohaHeinrich Heine
Datum vzniku1841
Premiéra2. ledna 1843, Královské dvorní divadlo, Drážďany
Česká premiéra7. září 1856, Stavovské divadlo, Praha (německy) / 1. prosince 1906, Velké divadlo (Plzeň), Plzeň (česky)
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Bludný Holanďan (Der fliegende Holländer) je romantická opera o třech dějstvích německého skladatele Richarda Wagnera, který je i autorem libreta. Světovou premiéru měla opera 2. ledna 1843 v Královském dvorním divadle v Drážďanech pod taktovkou samotného skladatele, který zde byl dvorním dirigentem.[1][2]

Námět a historie vzniku

Richard Wagner v roce 1842

Touto operou nastoupil Wagner na cestu umění, vycházejícího z lidového světa bájí a pověstí. S jejím námětem se poprvé seznámil v Rize, kde v letech 18371839 působil jako dirigent, při četbě knihy Heinricha Heina Z pamětí svobodného pána Schnabelewopského ((Aus den Memoiren des Herrn von Schnabelewopski), do níž je zařazena pověst o zakleté lodi. Když místo dirigenta ztratil, odplul Wagner ze strachu před svými věřiteli se svou ženou na malé plachetnici do Londýna. Nebezpečná cesta na rozbouřeném moři ho jen utvrdila v rozhodnutí zkomponovat operu na námět severské báje. Operu dokončil roku 1841 v Paříži, ale s jejím uvedením měl problémy, když ji divadla v Mnichově a v Lipsku odmítly jako dílo pro Německo nevhodné. Na popud Giacoma Meyerbeera se měla opera provést v Berlíně, ale po výměně vedení divadla z toho sešlo. Poté, co byla v Drážďanech úspěšně uvedena Wagnerova opera Rienzi, začalo se drážďanské divadlo zajímat i o tuto operu, kterou uvedlo na počátku roku 1843. Okamžitý úspěch se však neopakoval, takže po čtyřech večerech bylo dílo staženo z repertoáru.[3]

Wagner tuto operu považoval za skutečný počátek své hudební kariéry. Roku 1860 původní verzi zrevidoval (zejména předehra a konec byly hudebně změněny). V Bayreuthu byl Bludný Holanďan uveden poprvé roku 1901 a stal se pak opakovaně uváděným dílem na Bayreuthských hudebních slavnostech (Bayreuther Festspiele).[2]

Hlavní postavy

 • Daland, norský námořník – bas
 • Senta, jeho dcera – soprán
 • Kormidelník Dalandův – tenor
 • Holanďan – baryton
 • Erik, myslivec – tenor
 • Mary, Sentina chůva – alt
Hlavní postavy opery – skici z premiéry roku 1843 uveřejněné v Illustrirte Zeitung

Obsah opery

Místo a doba: Norské pobřeží, kolem roku 1650.[4]

1. dějství

Kulisy k 1. dějství opery (Mnichov 1917)
Francouzský barytonista Maurice Renaud jako Holanďan

Silná bouře donutí loď norského kupce Dalanda zakotvit u skalnatého pobřeží. Když vyčerpané mužstvo, včetně kormidelníka, který měl být na stráži, usne, zakotví vedle Dalandovy lodi podivný černý koráb, ze kterého vystoupí na břeh bledý, černě oděný muž – Holanďan. Je proklet za své rouhání Bohu a jen jednou za sedm let může přistát. Daland se probudí a na břehu se setká s Holanďanem. Když Holanďan zjistí, že Daland má mladou dceru, žádá o její ruku, protože ho z prokletí může vysvobodit jen žena, věrná až za hrob. Daland, zlákán nabízenou velkou odměnou, mu dceru slíbí, i když ví, že je zasnoubena s myslivcem Erikem.

2. dějství

V Dalandově domě děvčata předou na kolovrátcích a přitom si vesele prozpěvují. Jen Senta, Dalandova dcera, si prohlíží obraz „Bludného Holanďana", o kterém ji její chůva zpívala baladu a kterou si nyní sama zpívá. Cítí s Holanďanem soucit a chtěla by se stát jeho vykupitelkou. Dívky se jí smějí a její chůva jí marně napomíná. Přichází Erik, oznamuje všem Dalandův příjezd a prosí Sentu, aby se za něho konečně provdala. Když však vstoupí Daland s Holanďanem, mužem z obrazu, Senta bez váhání souhlasí, že se stane Holanďanovou ženou a přísahá mu věčnou věrnost.

3. dějství

Na pobřeží, u kterého kotví vedle sebe dvě lodě, Dalandova a Holanďanova, je veselý zpěv Dalandových námořníků postupně umlčen hrůznými zvuky prokletých plavců. Erik vyčítá Sentě, že porušila slib, který mu dala, když její otec odjížděl. Holanďan jejich rozhovor zaslechne a vyčte Sentě, že ani ona není věrnou ženou. Již jí nevěří, odmítá její prosby a přísahy, vrací se na svou loď a vyplouvá na moře s tím, že jeho prokletí bude pokračovat. Senta se vyrve Dalandovi a Erikovi, kteří se ji snaží zadržet, a se slovy Anděla svého ty příkaz chval! Zde stojím věrna, za hrob dál! se vrhne ze skály do moře. Tím je Holanďanova kletba prolomena, jeho loď se potopí a z vln se vznáší jeho a Sentina postava k nebesům.

Hudba

Rukopis předehry

Bludný Holanďan není ještě hudebním dramatem, jako je například Lohengrin a další Wagnerovy opery s tzv. „nekonečnou melodii“. Recitativy, árie, duety a sbory jsou ještě stále jasně oddělené, Wagner však již požadoval, aby se opera hrála bez přestávek. Poprvé se zde objevují leitmotivy a dramatický „sprechgesang“ založený na rytmu řeči.[3]

Předehra opery je velká baladická skladba a stále ji tvoří souhrn hudebních motivů, navozující atmosféru celého díla. Začíná bouří a motivem Holanďana, který je vystřídán motivem Sentiny balady z 2. dějství, naznačující soucit s prokletou bytostí. Vrací se motiv Holanďanův a následně se objevuje motiv zpěvu námořníků. Dramatický závěr je pak zjasněn motivem Senty.[5]

Samotná opera je impozantní reprezentací přírodních sil. Strunné nástroje reprezentují vysoké vlny narážející na norské pobřeží, bouře a blesky jsou charakterizovány nástroji žesťovými, zejména pozouny a trubkami. Kromě toho se ve sboru námořníků a ve sboru předoucích dívek, objevuje ohlas lidových nápěvů, což je ve Wagnerově díle zcela výjimečné.[5]

K nejznámějším hudebním číslům opery patří:

 • 1. dějství: píseň kormidelníka Mit Gewittter und Sturm aus fernem Meer (Z bouře divé, kde moře vládu má) a vstup Holanďanův Die Frist ist um (Je lhůta pryč).
 • 2. dějství: píseň přadlen Summ und brumm, du gutes Rädchen (Huč a bruč můj kolovrátku), Sentina balada Johohoe! a duet Senty a Holanďana Wie aus der Ferne längst vergangener Zeiten (Jak temné dálky dávno zašlých časů).
 • 3. dějství: sbor námořníků Steuermann! Lass die Wacht (Lodivode, stráže nech!) a Erikova cavatina Willst jenes Tags du nicht dich mehr entsinnen (Nechceš si na onen čas vzpomenouti?).[5]

České inscenace (výběr)

Česká vydání libreta

Odkazy

Reference

 1. BRANBERGER, Jan. Svět v opeře. 4. vydání, Praha: Orbis 1946. S-786-787.
 2. a b HOLDEN, Amanda (ed.). The Viking Opera Guide. London: Viking, 1993. ISBN 0-670-81292-7. (anglicky), S. 1179
 3. a b ZÖCHLING, Dieter (ed). Kronika opery. Praha: Fortuna Print, 1999. ISBN 80-86144-24-0. (česky). S.114-115.
 4. WARRACK John, WEST, Evan. Oxfordský slovník opery. 1. vydání. Praha: Iris a Knižní klub 1998. ISBN 80-85893-14-2 S. 54
 5. a b c HOSTOMSKÁ, Anna. Opera. Průvodce operní tvorbou. 1. vydání. Praha: SNKLHU, 1955. (česky), S. 294-297.
 6. ČT24: Bludný Holanďan se vrátil na prkna Státní opery
 7. Česká divadelní encyklopedie - Novotný, Václav Juda
 8. Archiv Národního divadla: Bludný Holanďan 1907–1918

Literatura

 • PIVODA, František. O hudbě Wagnerově. Praha: J. Otto, 1881. 46 s. 
 • ŠTĚPÁNEK, Miloslav. Richard Wagner a jeho dílo u nás. Bratislava: FF UK, 1935. 43 s. 
 • ČERNÝ, Miroslav K. Ohlas díla R. Wagnera v české hudební kritice let 1847-1883. [s.l.]: Hudební věda 22, 1985. S. 216–235. 

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Wagner - Der fliegende Holländer - Maurice Renaud as the Dutchman - Berger - The Victrola book of the opera.jpg
Autor: Internet Archive Book Images, Licence: No restrictions
Wagner - Der fliegende Holländer - Maurice Renaud as the Dutchman - Berger

Identifier: victrolabookofop00vict (find matches)
Title: The Victrola book of the opera : stories of one hundred and twenty operas with seven-hundred illustrations and descriptions of twelve-hundred Victor opera records
Year: 1917 (1910s)
Authors: Victor Talking Machine Company Rous, Samuel Holland
Subjects: Operas
Publisher: Camden, N.J. : Victor Talking Machine Co.
Contributing Library: Harold B. Lee Library
Digitizing Sponsor: Brigham Young University

View Book Page: Book Viewer
About This Book: Catalog Entry
View All Images: All Images From Book
Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

Text Appearing Before Image:
VICTROLA BOOK OF THE OPERA —FLYING DUTCHMAN The term is past and once again are ended seven long years;The weary sea casts me upon the land.Ha! haughty ocean 1
Text Appearing After Image:
p™« renaud as the dutchman Chorus of Maidens:Hum and hum, good wheel, go whirling,Lively, lively, dance around!Spinning thousand threads a-twirling,Let thy pleasant hum resound!My love doth sail the ocean oer; the A little while and thou again wilt bear me! Though thou art changeful, unchanging is mydoom! Daland comes on deck and is astonishedto see the strange ship. He wakes the Steers-man and they hail the stranger, who asksDaland to give him shelter in his home,offering him treasure. The Dutchman:Oh, grant to me a little while thy home,And of thy friendship thou wilt not repent;With treasure brought from every clime and countryMy ship is richly laden: wilt thou bargain? On hearing that Daland has a daughterhe proposes marriage. The simple Nor-wegian is dazzled by such an honor from aman apparently so wealthy, and freely con-sents, provided his daughter is pleased withthe stranger. The wind changes and Dalandsails for his home, the Dutchman promising tofollow at once. ACT II SCEN

Note About Images

Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.
Wagner - Der fliegende Holländer, act I - Setting used in Munich - The Victrola book of the opera.jpg
Autor: Internet Archive Book Images, Licence: No restrictions
Wagner - Der fliegende Holländer, act I - Setting used in Munich

Identifier: victrolabookofop00vict (find matches)
Title: The Victrola book of the opera : stories of one hundred and twenty operas with seven-hundred illustrations and descriptions of twelve-hundred Victor opera records
Year: 1917 (1910s)
Authors: Victor Talking Machine Company Rous, Samuel Holland
Subjects: Operas
Publisher: Camden, N.J. : Victor Talking Machine Co.
Contributing Library: Harold B. Lee Library
Digitizing Sponsor: Brigham Young University

View Book Page: Book Viewer
About This Book: Catalog Entry
View All Images: All Images From Book
Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

Text Appearing Before Image:
ictor WomensChorus (In English) I 35494 Lohengrin—Bridal Chorus 12-in., $1.25By Victor Womens Chorus(In English) _ For home he sighs and sweethearts eyes, My faithful wheel, oh, rush and roar! Ah, if thy breeze but ruld the seas, Twould soon my love to me restore. Maidens spinning! Spin, spin! Sweethearts winning, Tra la ra la la la la! Tra la ra la la la la la la! The maidens are busilyspinning, and their pretty,moving spinning song is apurely lyric number, with adrowsy rhythm most fascinat-ing. Senta, Dalands daughter,is idly dreaming, with hereyes fixed on the fanciful por-trait of the Flying Dutchmanwhich hangs on the wall. The legend of the un-happy Hollander has made astrong impression on theyoung girl, and he seemsalmost a reality to her. Themaidens ridicule her, sayingthat her lover, Eric, will bejealous of the Dutchman. Sentarouses herself and commencesthe ballad, which begins withthe motive of The Curse. Traft ihr das Schiff (Senta* s Ballad) By Johanna Gadski, Soprano 161
Text Appearing After Image:
(In German) 88116 12-inch, $3.00 VICTROLA BOOK OF THE OPERA —FLYING DUTCHMAN With growing enthusiasm she goeson, describing the unhappy lot of theman condemned to sail forever on thesea unless redeemed by the love of awoman. Then with emotion she cries:

Note About Images

Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.
Richard Wagner 1842.jpg
Richard Wagner in Paris 1842, Zeichnung von E. B. Kietz
Holländer-Dresden-1843.jpg
First performance of "Der fliegende Holländer" in Dresden 1843 (Source: Leipziger Illustrierte Zeitung, 3 January 1843)
Der fliegende Holländer.jpg
Der fliegende Holländer (The Flying Dutchman) Overture. Manuscript copy in Wagner's handwriting with notes to his publisher. Only 1 page available