Boží muka

Slovenská boží muka v meziválečném Československu (Ohrady, Slovensko).
Neobvyklý typ (Pitárné na Osoblažsku)

Boží muka se nazývá drobná stavba nejčastěji ve tvaru sloupu nebo pilíře, někdy krytá stříškou. Mají symbolizovat sloup, u něhož byl z rozhodnutí Pontia Pilata bičován Kristus.[1] Boží muka se nacházejí na návrších, rozcestích či křižovatkách a označují zajímavá místa (místa dalekého rozhledu, přírodní zajímavosti, významné bitvy nebo neštěstí), hranice pozemků nebo správních území obcí.[2]

Vymezení a vývoj pojmu

Původně měla boží muka ve výklenku kaplice obraz či reliéf umučeného Krista. Někdy byly původní obrázky nahrazeny jinými obrázky svatých a došlo k posunu významu: zatímco starší slovníky považovaly za podstatný obraz umučeného Krista.[3] Příruční slovník jazyka českého II (Praha 1937–38) na straně 993 popisoval boží muka jako „sloup s obrazem umučeného Krista nebo kříž s tělem Kristovým“, tj. zahrnoval pod tento pojem i krucifixy.[3] Novější slovníky řadí mezi boží muka i sloupy s obrázkem svatého či svatých – Slovník spisovného jazyka českého 1 z roku 1960 definuje boží muka jako sloup s obrazem Kristova umučení nebo s obrazem svatého vůbec a Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost z roku 1978 jako sloup s křížem n. s obrázkem svatého.[3]

Existuje řada typů božích muk, některé přecházejí ve výklenkovou kapli. Občas bývá název Boží muka používán také pro krucifix situovaný ve venkovním prostoru, což neodpovídá dnešnímu odbornému významu. Pro krucifix se někdy používá termín „boží umučení“, odlišný od termínu „boží muka“.[3]

Kodifikační slovníky češtiny uvádějí přídavné jméno „boží“ ve všech použitích a významech s malým počátečním písmenem, pokud se slovo nevyskytuje na začátku složeného vlastního jména. Internetová jazyková příručka doplňuje poznámku, že pro vyjádření úcty lze psát i s velkým písmenem: „Boží“. Tak je to také obvyklé v náboženském prostředí a kontextu, který je ostatně těmto stavbám vlastní, zatímco v architektonickém nebo památkářském kontextu je běžné i psaní s malým písmenem.

Výraz se používá jak v pomnožném čísle středního rodu (u božích muk), tak v jednotném čísle ženského rodu (u boží muky – častější na Moravě).

Historie

Nejstarší Boží muka se snad začala vyskytovat již před 14. stoletím. Od 14. století se objevují kamenná gotická Boží muka, z nichž se zčásti též kvůli husitskému obrazoborectví dochovala jen některá (např. na ČeskobudějovickuČeskokrumlovsku). Největší rozšíření Božích muk pak patří období barokaprvní republiky.

Po řadě pozemkových reforem, zejména pak po scelování menších polí do rozměrných honů v rámci kolektivizace50. letech 20. století, se z volné krajiny vytratily jednoznačné identifikátory konkrétních míst. Zachovaná Boží muka společně s památnými stromy představují důležité orientační body nejen pro turisty, ale hlavně pro majitele a správce pozemků.

Tvarosloví a materiál

Jak už bylo zmíněno v úvodu, první Boží muka byla pravděpodobně dřevěná. Jedná se především o 14. a začátek 15. století. Z této doby se však žádná nedochovala. Později od 15. století se již začínají tesat z kamene (v jižních Čechách ze žuly). Tento trend pokračuje až do období baroka, kdy bývá na horní partii umísťován železný kříž. Od poloviny 18. století můžeme též datovat první zděná a omítnutá Boží muka, i když některá mohou být i starší.

Standardní Boží muka z období gotiky jsou tvořena třemi částmi. Jedná se o patku, dříkhlavici, které bývají někdy vytesány z jednoho kamene, ale daleko častěji se skládají z dílů.

Patka

Patka je nejspodnější část Božích muk, připomínající sokl. Bývá nejčastěji obdélníkového tvaru s ohlazenými stěnami. Vrchní hrany patky mohou být různě zkoseny. Podzemní část patky se pozná podle toho, že není opracována.

Dřík

Na patku navazuje, většinou poměrně dlouhý dřík (1,5–2 m). Je užší než patka, opět obdélníkového tvaru, přičemž postranní hrany jsou zkoseny. Setkáváme se i s dříky v podobě spirály a později též válce. Dřík může na sobě nést reliéfy různých znaků, nápisy či data (ta nemusí ale vždy odpovídat stáří Božích muk).

Hlavice

Hlavice je zakončení této malé sakrální stavby. Jedná se o různě tvarovanou boudičku s nikami či řidčeji reliéfy, na jejímž vrcholu může být kamenný křížek. Hlavice mohou být různě zdobené s různými rostlinnými motivy. Pokud se uvnitř hlavice nachází soška, bývá většinou novějšího data. Pokud došlo v průběhu let k ulomení kamenného křížku, byl nahrazen kovovým. V průběhu baroka byly též ulomené hlavice nahrazovány jinými sochařskými dílky či kříži s Ježíšem Kristem.

Fotogalerie

Odkazy

Reference

  1. Zdeňka Kuchyňová: Boží muka, kaple a kapličky vyprávějí v krajině svůj příběh, Radio Prague International, 24. 12. 2015, Český rozhlas
  2. Boží muka, Drobné památky.cz, nedatovaný text, autor neuveden, správce webu Martin Milichovský
  3. a b c d Ludmila Švestková: Boží muka, Naše řeč, ročník 79 (1996), číslo 3, s. 165–167

Literatura

  • LAVIČKA, R. Boží muka na rožmberském panství. Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech. České Budějovice : Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2003. ISSN 1212-0596. XL; 1; 2003. S. 14–33.
  • JANÍK,K. Boží muka a kapličky na Břeclavsku a Mikulovsku. sborník JIŽNÍ MORAVA 1995 – archiv Mikulov

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Ambox globe content.svg
A globe icon in the Ambox-content style. This icon is used for important issues relating to the world and for stating the bias of worldwide information.
Boží muka v katastru Pitárné, obec Vysoká (Bruntál).jpg
Autor: Bouda Antonín, Licence: CC BY-SA 4.0
Boží muka v katastru Pitárné, obec Vysoká (Bruntál)
Prerovnl Bozi muka.jpg
Autor: Original uploader was Slimejs at cs.wikipedia, Licence: CC BY-SA 3.0
Boží muka ve východní části obce Přerov nad Labem.
Boží muka - Vřesovice.jpg
Autor:
This image is a work by Mercy.

When reusing, please credit me as: Mercy from Wikimedia Commons.

I would appreciate being notified if you use my work outside Wikimedia.

Do not copy this image illegally by ignoring the terms of the license below, as it is not in the public domain. If you would like special permission to use, license, or purchase the image please contact me to negotiate terms.

More of my work can be found in my personal gallery.

, Licence: CC BY-SA 3.0
Předmětem tohoto obrázku je kulturní památka České republiky evidovaná
v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem:
Prerov nad Labem bozi muka.JPG
Autor: Petr Vilgus, Licence: CC BY-SA 3.0
Přerov nad Labem - boží muka u restaurace U Kotápišů - kulturní památka z roku 1833 (vročení vyznačené ve spodní části)
Netolice, boží muka.jpg
Autor: Sovicka169, Licence: CC BY-SA 4.0
Předmětem tohoto obrázku je kulturní památka České republiky evidovaná
v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem:
17. Liteň - Boží muka - pohled z louky - směr jihozápad.JPG
Autor: Elektracentrum, Licence: CC BY-SA 4.0
Boží muka na na louce u křižovatky silnice Liteň - Svinaře - Všradice na konci Nádražní ulice směrem na Svinaře nedaleko hrobky rodiny Daubků. Celkový pohled z louky - směr jihozápad. Mezi kapličkou a anglickým parkem s hrobkou vede silnice III/11522. U božích muk je informační panel zastavení C3 modré stezky Naučné stezky Liteň Diagonální pohled jih-sever
Bukovina.jpg
Autor: Prazak, Licence: CC BY 2.5

Kamenná boží muka v obci Bukovina, district Hradec Králové

autor: Prazak
Úvalno, boží muka (srpen 2023).jpg
Autor: Vojtěch Dočkal , Licence: CC BY-SA 4.0
Boží Muka naproti kostelu
Overview of Wayside shrines at Znojemská 40 in Jihlava, Jihlava District.jpg
Autor: Jiří Sedláček, Licence: CC BY-SA 4.0
Kulturní památka boží muka u domu Znojemská čp. 40, Jihlava, okr. Jihlava.
Benatky bozi muka.jpg
Autor: Prazak, Licence: CC BY 2.5

Kamenná boží muka na návsi v obci Benátky, district Hradec Králové

autor: Prazak
Morava1.JPG
(c) Zp, CC BY-SA 3.0
Sloupová boží muka u obce Klentnice pod Pálavskými vrchy
Boží muka u Prčice.jpg
Autor: cs:User:ŠJů, Licence: CC BY-SA 3.0
Boží muka na kraji Prčice (město Sedlec-Prčice), u odbočení cesty k židovskému hřbitovu od silnice na Heřmaničky.
Slovenska bozi muka.jpg
Slovenská boží muka z obce Ohrady, záběr z amerického filmového týdeníku "The March of Time".
Bozi Muka Horska Kvilda Hora Sokol Antygl 2011.jpg
Autor: Mojmir Churavy, Licence: CC BY-SA 4.0
Boží muka na cestě k Horské Kvildě (poblíž Hamerského potoka) na Šumavě, Česká republika. V pozadí je šumavský vrchol Sokol (Antýgl) (1 254 m n.m.)