Brány

Jaky v Tibetu s brány
Brány

Brány jsou zemědělské náčiní, sloužící k tzv. vláčení, což je povrchová úprava pole po orbě nebo jarní ošetření luk a někdy též k zahrnování osiva. Skládají se obvykle z mřížové konstrukce, na níž jsou dolů umístěné hroty. Existují ale i jiné konstrukce.

Používají se tak, že jsou vlečeny traktorem nebo potahem po poli. Hřeby rozbíjejí větší hroudy a do malé hloubky rozrušují a zarovnávají povrch pole.

Brány patří k nejstarším zemědělským strojům.

Rozdělení bran

  • Pasivní brány – patří sem brány hřebové, síťové, radličné, prutové, luční
  • Aktivní brány – aktivně zpracovávají půdu.

Pohon podle druhu bran (vývodový hřídel, tření o půdu). Patří sem brány talířové (diskové), hřebové-kývavé, vířivé

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Verkruimelrollen achter tandeg.jpg
Autor: Rasbak, Licence: CC BY-SA 3.0
Verkruimelrollen achter cultivator of tandeg met geveerde tanden (triltandcultivator)
Tibet-Agriculture-48-Eggen mit Yakgespann-2014-gje.jpg
Autor: Gerd Eichmann, Licence: CC BY-SA 4.0
Agriculture in Xigazê prefecture in Tibet