Braniborské markrabství

Braniborské markrabství / marka
Mark / Markgrafschaft Brandenburg
11571806Braniborská provincie 
Vlajka státu
vlajka
Státní znak
znak
geografie
Mapa
Braniborské markrabství v rámci Svaté říše římské v roce 1618
obyvatelstvo
národnostní složení:
dolnoněmčina, latina (úřední), němčina (úřední od reformace)
římskokatolické (státní do 1530, kurfiřt do 1539),
luteránské (státní od 1530, kurfiřt od 1539),
reformované (kurfiřt od 1613)
státní útvar
dědičná monarchie
vznik:
1157 – vznik markrabství
zánik:
1618Braniborsko-Prusko
1806 – zřízení Braniborské provincie Pruského království
státní útvary a území
předcházející:
Severní markaSeverní marka
LuticiLutici
StodoranéStodorané
SprévanéSprévané
Braniborsko-kostřínské markrabstvíBraniborsko-kostřínské markrabství
Braniborské knížecí biskupstvíBraniborské knížecí biskupství
následující:
Braniborská provincieBraniborská provincie

Braniborské markrabství (německy Markgrafschaft Brandenburg), resp. Braniborská marka (německy Mark Brandenburg) bylo v letech 11571806 říšským knížectvím na severovýchodě Svaté říše římské. Na základě císařské Zlaté buly z roku 1356, jejíž autorem byl Karel IV., obdržel braniborský markrabě kurfiřttskou hodnost, čímž bylo Braniborsko někdy dodatečně nazýváno Braniborským kurfiřtstvím (německy Kurfürstentum Brandenburg či Kurbrandenburg) a stalo se předmětem zájmu nejvýznamnějších říšských rodů.

Po vymření hlavní větve původní askánské dynastie roku 1320 se marka stala jedním z mocenských bojišť mezi Wittelsbachy a Lucemburky, na Kostnickém koncilu roku 1415 se však nakonec markrabaty stali Hohenzollernové, straníci tehdejšího císaře Zikmunda. Tento rod vládl Braniborské marce až do jejího zániku.

Historie

Vznik

Pečeť Albrechta Medvěda

Území bylo v 9.–12. století předmětem bojů slovanských kmenů a Svaté říše římské. V průběhu 12. století se německým králům a císařům z Ottonské dynastie podařilo znovuzískat nad Slovany kontrolu, následné germanizaci se nicméně někteří Slované přizpůsobili a zachovali si svébytnost. Římskokatolická církev zde vytvořila biskupství, která spolu s opevněnými městy umožnila ochránit obyvatele měst před útoky.

V důsledku úspěšné německé křížové výpravy proti Polabským Slovanům udělil roku 1134 císař Lothar III. území Severní marky německému hraběti Albrechtu Medvědovi. Ten roku 1150 formálně zdědil po posledním havolanském knížeti Přibyslavovi havolanská území a město Braniboř.

Po rozdrcení vojsk Sprévanů, kteří v 50. letech 12. století Braniboř obsadili, se pak prohlásil vládcem nového Braniborského markrabství. Albrecht a jeho potomci z rodu Askánců pak toto území zkultivovali a zavedli zde křesťanství. Docházelo zde i ke sňatkům mezi německými a slovanskými obyvateli. Koupí původně polské Lubušské země roku 1252 pak začali Askánci získávat území východně od Odry, později známé jako Nová marka.

Další osudy

Braniborská marka před rokem 1320

Roku 1320 vymřela linie braniborských Askánců, a v letech 13231415 bylo Braniborsko pod vládou bavorských Wittelsbachů, po nichž následovali Lucemburkové. Za jejich vlády se z braniborských markrabat stali říšští kurfiřti. Císař Karel IV. přičlenil roku 1373 Braniborsko personální unií k soustátí České koruny, s nímž bylo volně spojeno do roku 1415, kdy je jeho syn císař Zikmund převedl jako říšské léno na Hohenzollerny a ti zde pak vládli až do roku 1918. Hohenzollernové učinili sídelním městem Berlín, tehdy už hospodářské středisko země.

Roku 1618 se markrabství stalo součástí státního celku Braniborsko-Prusko. Po rozpadu Říše roku 1806 byla na jeho území zřízena roku 1815 Braniborská provincie Pruského království.

Dnes je jeho někdejší území rozděleno mezi Německo (většina území) a Polsko. Většina německé části je součástí spolkové země Braniborsko, ale významná část území (Stará marka) je součástí spolkové země Sasko-Anhaltsko. Okrajové oblasti (malá část Prignitze a Ukerské marky) jsou součástí spolkové země Meklenbursko-Přední Pomořansko. Historickou součástí je i Berlín.

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Banner of the Holy Roman Emperor with haloes (1400-1806).svg
Autor: David Liuzzo, eagle by N3MO, Licence: CC BY-SA 3.0
Banner of the Holy Roman Empire, double headed eagle with halos (1400-1806)
No flag.svg
No official flag.
Trier Arms.svg
Autor: unknown, Licence: CC BY-SA 3.0
CoA Brandenburg Diocese.svg
Autor: Nomadic1, Licence: CC BY-SA 4.0
Coat of arms of the Roman Catholic Diocese of Brandenburg
Coat of arms of the Electorate of Württemberg.svg
Autor: Samhanin, Licence: CC BY-SA 3.0
Coat of arms of the Electorate of Württemberg (1803-1806) 1.duchy of Teck; 2: principality of Ellwangen; 3: county of Mömpelgard; 4: lordship of Justingen; 5: county of Limpurg (Schenken von Limpurg) (The Limpurg Hills (German: Limpurger Berge) are a hill range, up to 564.7 m above sea level (NHN),[1] in the Swabian-Franconian Forest in the counties of Schwäbisch Hall and Ostalbkreis in the German state of Baden-Württemberg. The majority of the region belonged formerly to Limpurg Land owned by the family of Schenken von Limpurg, whose name was derived from their family home, Limpurg Castle near Schwäbisch Hall.); 6: lordship of Heidenheim; 7: lordship of Bönnigheim; 8a: Altdorf?; 8b: Esslingen or Heilbronn? 8c; Mindelheim? heart a: duchy of Württemberg; heartb: Reichssturmfahne. Inescutcheon is backwards and thus ahistorical.
Locator Brandenburg within the Holy Roman Empire (1618).svg
Autor: Tento vektorový obrázek byl vytvořen programem Inkscape., Licence: CC BY-SA 4.0
Locator Map of the Margraviate of Brandenburg within the Holy Roman Empire (1618)
Flag of Ducal Prussia.svg
Flag of Ducal Prussia
MarkBrandenburg CZ.png
Brandenburg Mark (CZ)
Arms of Brandenburg.svg
Autor: Glasshouse, Licence: CC BY-SA 4.0
Shield of the Prussian State of Brandenburg
Wappen-HK.png
Autor: ziegelbrenner, Licence: CC BY-SA 3.0
Wappen des Kurfürstentums Hessen 1818 / Coat of arms of the electorate of Hesse 1818
Mainz Arms.svg
Autor: Ipankonin, Licence: CC BY-SA 3.0

Coat of arms of the Archbishopric of Mainz

Blazon: Gules a wheel with six spokes argent.
Arch Cupbearer Holding Augment.png
Autor: Ad17minstral, Licence: CC BY-SA 4.0
Silver Bohemian lion presenting a crown symbolizing the imperial crown of the Holy Roman Empire presented by the Arch Cupbearer—the King of Bohemia—at imperial coronations. Restored from hand-drawn Medieval armorials.
Pabellon de Brandeburgo (c. 1684).svg
Autor: Durero, Licence: CC BY-SA 4.0
Ensign of Brandenburg Navy circa 1684. Drawing based on Die kurbrandenburgische Flotte (1684).
Wappen Mark Brandenburg.png
Autor: David Liuzzo, Licence: CC BY-SA 3.0
Znak Braniborského kurfiřtství a později pruské provincie Braniborsko.
Coat of Arms of Electorate of Cologne.svg
Autor: ชาวไทย, Licence: CC BY-SA 4.0
Coat of Arms of Electorate of Cologne and the Archdiocese of Cologne.
Royal Hanover Inescutcheon.svg
Autor: , Licence: CC BY-SA 3.0
Royal Shield of Arms of the Kingdom of Hanover
Kursalzburg.png
Autor: Kooij, Licence: CC BY-SA 3.0
Coats of arms of the electorate of Salzburg:

1+2: prince archbishop of Salzburg; 3. prince-bishop of Eichstätt; 4. prince-bishop of Passau; 5. prince-provost of Berchtesgaden; middle: 1 Old-Hungary; 2. New-Hungary; 3: county of Tirol; 4: grand-duchy of Tuscany; 5: duchy of Lorraine; 6: county of Habsburg

heart: Austria
Balduineum Wahl Heinrich VII.jpg