Brom

Brom
 [Ar] 3d10 4s2 4p5
79Br
35
 
        
        
                  
                  
                                
                                
↓ Periodická tabulka ↓
Obecné
Název, značka, čísloBrom, Br, 35
Cizojazyčné názvylat. Bromum
Skupina, perioda, blok17. skupina, 4. perioda, blok p
Chemická skupinaHalogeny
Koncentrace v zemské kůře1,62 až 3 ppm
Koncentrace v mořské vodě67 mg/l
VzhledČervenohnědá kapalina
Identifikace
Registrační číslo CAS
Atomové vlastnosti
Relativní atomová hmotnost79,904
Atomový poloměr120 pm
Kovalentní poloměr120 pm
Van der Waalsův poloměr185 pm
Iontový poloměr195 pm
Elektronová konfigurace[Ar] 3d10 4s2 4p5
Oxidační čísla−I, I, III,IV, V, VII
Elektronegativita (Paulingova stupnice)2,96
Ionizační energie
První1139,9 KJ/mol
Druhá2103 KJ/mol
Třetí3470 KJ/mol
Látkové vlastnosti
Krystalografická soustavaKosočtverečná
Molární objem19,78×10−6 m3/mol
Mechanické vlastnosti
Hustota3,1028 g/cm3
SkupenstvíKapalné
Tlak syté páry100 Pa při 220K
Rychlost zvuku206 m/s
Termické vlastnosti
Tepelná vodivost0,122 W⋅m−1⋅K−1
Termodynamické vlastnosti
Teplota tání−7,35 °C (265,8 K)
Teplota varu58,85 °C (332 K)
Skupenské teplo tání10,571 KJ/mol
Skupenské teplo varu29,96 KJ/mol
Měrná tepelná kapacita75,69 Jmol−1K−1
Elektromagnetické vlastnosti
Elektrická vodivost1,1×10−10 S/m
Měrný elektrický odpor7,8×1010 nΩ·m
Standardní elektrodový potenciál1,065 V
Magnetické chováníDiamagnetický
Bezpečnost
GHS05 – korozivní a žíravé látky
GHS05
GHS06 – toxické látky
GHS06
GHS09 – látky nebezpečné pro životní prostředí
GHS09
[1]
Nebezpečí[1]
R-větyR26, R35, R50
S-větyS1/2, S7/9, S26, S45, S61
Izotopy
IV (%)ST1/2ZE (MeV)P
77Brumělý57,04 hodinyε β+1,36577Se
78Brumělý6,45 minutyε β+3,574 478Se
79Br50,69%je stabilní s 44 neutrony
80Brumělý17,68 minutyβ2,004 480Kr

ε β+1,870 580Se
81Br49,31%je stabilní s 46 neutrony
82Brumělý35,3 hodinyβ3,09382Kr
83Brumělý2,40 hodinyβ0,97283Kr
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).
Cl
SelenBrKrypton

I

Brom (též bróm,[2] chemická značka Br, latinsky Bromum) je prvek ze skupiny halogenů, za normálních podmínek toxická, červenohnědá kapalina.

Základní fyzikálně-chemické vlastnosti

Brom je velmi reaktivní prvek, který se ochotně slučuje s většinou prvků periodické soustavy. Byl objeven roku 1826 Antoinem Balardem.

Výskyt a výroba

Zatavená ampule bromu pro studijní účely

Na Zemi je brom přítomen pouze ve formě sloučenin, většina z nich je rozpuštěna v mořské vodě a ve vodě některých vnitrozemských jezer (Mrtvé moře, Velké solné jezero). Mineralogicky doprovázejí sloučeniny bromu analogické sloučeniny chloru, ovšem pouze ve velmi nízkých koncentracích.

Relativní zastoupení bromu v zemské kůře i ve vesmíru je velmi nízké. V zemské kůře je brom přítomen v koncentraci 2–3 ppm (mg/kg). V mořské vodě, kde se vyskytuje většina bromu přítomného na Zemi, dosahuje jeho koncentrace průměrné hodnoty 67 mg/l. Předpokládá se, že ve Vesmíru na 1 atom bromu připadá 1 miliarda atomů vodíku.

Brom se průmyslově vyrábí chlorováním mořské vody, popř. solanky (koncentrovaného roztoku mořské soli) při pH kolem 3,5. Vyloučený elementární brom se z vody odstraňuje probubláním proudem vzduchu a následnou kondenzací ochlazením par.

Sloučeniny a využití

Elementární brom je velmi silné oxidační činidlo. Je značně toxický. Díky poměrně nízkému bodu varu se rychle odpařuje a jeho páry ve vyšších koncentracích mohou způsobit smrt zadušením, i v nižších koncentracích však poškozují pokožku a především oči.

Ve sloučeninách se brom vyskytuje v mocenství Br, Br+, Br3+, Br5+ a Br7+.

V každém z uvedených mocenství vytváří brom příslušnou kyselinu.

Praktický význam mají pouze soli některých z uvedených kyselin. Např. nerozpustný bromid stříbrný, AgBr, nachází využití ve fotografickém průmyslu. V první světové válce byl od roku 1915 využíván jako chemická zbraň, většinou ve směsi s chlorem.

Mezi další sloučeniny bromu patří např. bromoform.

Průmyslové se využívají některé bromované sloučeniny jako tzv. zhášeče nebo zpomalovače hoření, jde např. o polybromované difenyletery (PBDE), hexabromcyklododekan (HBCD), polybromované bifenyly (PBB) a bromované bisfenoly (například tetrabrombisfenol A).[3]

Brom obsahují i některé léky, např. bromhexin, ambroxol.

Odkazy

Reference

  1. a b Bromine. pubchem.ncbi.nlm.nih.gov [online]. PubChem [cit. 2021-05-24]. Dostupné online. (anglicky) 
  2. Internetová jazyková příručka: brom [online]. Jazyková poradna ÚJČ AV ČR [cit. 2023-12-23]. Dostupné online. 
  3. Miroslav Šuta: Bromované zpomalovače hoření a jejich rizika Archivováno 24. 5. 2011 na Wayback Machine., Odpady, 13.6.2005

Literatura

  • Cotton F.A., Wilkinson J.:Anorganická chemie, souborné zpracování pro pokročilé, ACADEMIA, Praha 1973
  • Holzbecher Z.:Analytická chemie, SNTL, Praha 1974
  • Heinrich Remy, Anorganická chemie 1. díl, 1. vydání 1961
  • N. N. Greenwood – A. Earnshaw, Chemie prvků 1. díl, 1. vydání 1993 ISBN 80-85427-38-9

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Bromine vial in acrylic cube.jpg
Autor: Alchemist-hp (pse-mendelejew.de), Licence: CC BY-SA 3.0 de
The chemical element bromine, purity 99,8%, amount ~2g, sealed in a borosilicate glass vial (ampoule), sealed in a 2-inch cube of acrylic.
Bromine 25ml.jpg
Autor: W. Oelen, Licence: CC BY-SA 3.0
25 milliliters of bromine, a liquid at room temperature
Bromine spectrum visible.png
Autor: McZusatz (talk), Licence: CC0
Bromine spectrum; 400 nm - 700 nm