Busta

Busta je sochařské ztvárnění hrudníku, ramen a hlavy, obvykle umístěné na podstavci. Busta dává vyniknout individualitě ztvárněného jedince. Bývá vytvořena zpravidla z mramoru, bronzu, nebo z jiného trvanlivého materiálu, případně ze dřeva.

Slovo, převzaté z francouzského buste a italského busto, snad pochází z antického latinského výrazu bustum, označujícího původně „žároviště“ (místo, kde byli spalováni mrtví), později „hrob“ na takovém místě a přeneseně jeho plastickou výzdobu.

Externí odkazy

© Hubertl / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Řada s bustami vědců, ve dvoře na univerzitě ve Vídni

Média použitá na této stránce

Gaius Julius Caesar (100-44 BC).JPG
Gaius Julius Caesar (100-44 BCE). Source: H. F. Helmolt (ed.): History of the World. New York, 1902. Copied from: University of Texas Library Portrait Gallery.