C. k.

C. a k. rakousko-uherský erb (1915)

c. k. a c. a k. (německy k. k., k. u. k., k. und k. nebo k. & k.) jsou zkratky z období dvojí monarchie Rakouska-Uherska v letech 18671918, kdy rakouský císař zároveň vládl jako uherský král:[1]

  • c. k., zkratka pro císařsko-královský (německy k. k., Kaiserlich-königlich) – používala se pro označení v titulu orgánů rakouské části Rakousko-Uherska, císařský se vázalo k rakouský a královský český.(v letech 1804–67 se používala pro celé území habsburské říše, kdy císařský bylo označení pro rakouskou a královský pro uherskou část říše);
  • c. a k., zkratka pro císařský a královský (německy k. u. k., kaiserlich und königlich) – používala se pro označení v titulu orgánů společných Rakousku i Uherskému království, pro armádu a námořnictvo však až od roku 1889;
  • král. uher., zkratka pro královský uherský (německy k. u., königlich ungarisch, maďarsky m. k., magyar király) – používala se pro označení v titulu orgánů v uherské části monarchie.
  • král. český, či k. č. bylo označení pro zemské instituce království Českého.

Ze zkratek k. k. (k. und k.) vytvořil rakouský spisovatel Robert Musil ve svém díle Muž bez vlastností název fiktivní země Kakánie.

Odkazy

Reference

  1. HODÍK, Milan. Encyklopedie pro milovníky Švejka s mnoha vyobrazeními. 1. vyd. Praha: academia, 1998. 315 s. ISBN 80-200-0672-9. Kapitola C. a K. – C. K., s. 46, 47. 

Související články

Média použitá na této stránce