CRM

Zkratka CRM má více významů:

  • customer relationship management – systém pro řízení vztahů se zákazníky
  • crew resource management (anglicky, též cockpit resource management) – sada postupů pro zlepšení komunikace posádky vybudovaná a používaná především v letecké dopravě pro zvýšení bezpečnosti