Chemická skupina

Chemická skupina může označovat jednu z následujících možností: