Chonsu

Chonsu
v hieroglyfickém zápisu
(včetně deternimativu)


Chons

Chonsu (v překladu „Poutník“, dřívější badatelé jeho jméno odvozovali od spojení „placenta krále“) je zpravidla antropomorfní staroegyptský bůh doložený v Textech pyramid z doby Staré říše jako pomocník panovníka při jeho posmrtném výstupu na nebesa. V rozvinuté teologii pozdějších období je spojován nejen s Měsícem, což je pravděpodobně jeho původní role, ale i vzduchem a lékařstvím. Postupem času splynutím s jinými bohy přebíral některé další úlohy, například bůh světla. Chonsu je synem vesetských bohů Amona a Mut. Zobrazován byl jako mladý muž, držící berlu a důtky a na hlavě má srpek půlměsíce a dlouhý cop.

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Sun god Ra2.svg
(c) fi:Käyttäjä:kompak, CC BY-SA 3.0
The egyptian sun god Ra-Horakhty simplified with File:Maler der Grabkammer der Nefertari 001.jpg as reference (horiz mirrored)
Khonsu.svg
Autor: Jeff Dahl, Licence: CC BY-SA 4.0
Khonsu, an ancient Egyptian god depicted as a mummiform child with a moon disk on his head. In this form, he is distinguished from Ptah by presence of a necklace and the shape of its keyhole-shaped pendent, the curved false beard rather than a square one, the presence of the moon-disk on his head, the sidelock of youth, and the crook and flail he holds. Khonsu could also be depicted as a hawk headed man wearing the same moon-disk.