Cihlářská hlína

Ruční formování cihlářské hlíny do dřevěné formy (Indie)

Cihlářská hlína je druh hlíny mastného vzhledu a žluté až žlutočervené barvy, který se používá jako cihlářská surovina, zejména na výrobu cihel, pálených i nepálených, a jiných stavebních komponent.

Z geologického hlediska se jedná o čtvrtohorní spraš nebo její druhotnou naplaveninu, z níž byl časem vyluhován uhličitan vápenatý (CaCO3). Hlavní složkou je jemný křemitý prach (křemen, živec a slída) a jíl; vápenité složky (CaCO3) tvoří sražené hrudky tzv. „cicváry“. Typické žluté až žlutočervené zbarvení způsobují oxidy železa.

Pro výrobu stavebních materiálů je nutné cihlářskou hlínu čistit (vyprat a hníst), aby se co nejvíce zbavila cicvárů a jiných nečistot, které pak nejčastěji vlivem vlhka způsobují praskání pálených výrobků.

Cihlářská hlína vyniká i jako úrodná zemědělská půda (z jejích spodních vrstev ji v novověku těžili sedláci). Její ložiska se nacházejí po celém území České republiky; v místě těžby pro stavební účely vznikaly hliníky (hliniště) kde pracovali hlináci, později cihelny nebo cihelné hutě.

Literatura

  • JANOTKA, Miroslav; LINHART, Karel. Řemesla našich předků. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1987. 208 s. 25-105-87. S. 141–145. 

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Briqueterie artisanale (Tamil Nadu, Inde) (13892700352).jpg
Autor: Jean-Pierre Dalbéra from Paris, France, Licence: CC BY 2.0

Femme en train de fabriquer une brique dans une briqueterie artisanale près de Kattakaruppanpatti sur la route en direction d'Usilampatti. Son mari à coté d'elle prépare la terre.

Toute la journée, en plein soleil, par une chaleur de près de 40°, cette pauvre femme tasse de la terre dans des moules pour fabriquer des briques de terre crue de marque VKV qui seront ensuite séchées au soleil puis regroupées pour constituer un énorme fourneau dans lequel un feu de bois sera allumé pour les faire cuire.