Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae

Titulní strana prvního dílu vydaného Antonínem Bočkem v roce 1836

Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae (nazývaný také Moravský diplomatář, ve zkratce CDM) je ediční řada textů listin a listů z území Moravy. V patnácti svazcích zahrnuje období od nejstarší doby do smrti markraběte Jošta r. 1411.

Zakladatelem edice byl Antonín Boček, který jako profesor české řeči a literatury na Stavovské akademii v Olomouci a pak archivář pozdějšího Moravského zemského archivu v Brně vydal první 4 svazky s látkou do r. 1293. První 4 svazky vyšly v letech 18361845 v Olomouci, svazky V–XV v letech 18501903 v Brně. Vydavateli po Bočkově smrti r. 1847 byli moravští zemští archiváři Josef Chytil, Vincenc Brandl a Bertold Bretholz. V edici CDM jsou publikovány texty listin v plném znění bez jakéhokoliv kritického aparátu a ne vždy zcela přesně, což platí především o Bočkových svazcích, které jejich vydavatel nadto zatížil četnými falzy z vlastní dílny, jejichž konečnou identifikaci provedl až Jindřich Šebánek v roce 1936.[1] Modernější ediční techniku uplatnil až ve svých svazcích XIV. a dodatkovém XV. Bretholz. Ani on však nedoplnil všechny chybějící kusy v předcházejících svazcích v úplnosti. Po 2. světové válce proto Ladislav Hosák s pomocí svých olomouckých žáků připravil další dodatky k CDM, ty však zůstaly jen v rukopise.

Svazky moravského diplomatáře

Ukázka edičních zápisů listin. U listiny č. 185 poznámky o Bočkově falsu učiněné Jindřichem Šebánkem
CDM I396 – 1199Antonín BočekOlomouc 1836
CDM II1200 – 1240Antonín BočekOlomouc 1839
CDM III1241 – 1267Antonín BočekOlomouc 1841
CDM IV1268 – 1293Antonín BočekOlomouc 1845
CDM V1294 – 1306připravil Antonín Boček, vydal Josef ChytilBrno 1850
CDM VI1307 – 1333Josef ChytilBrno 1854
CDM VII/11334 – 1345Josef ChytilBrno 1858
CDM VII/21345 – 1349Josef ChytilBrno 1860
CDM VII/3dodatky 830 – 1347Josef ChytilBrno 1864
CDM VIII1350 – 1355Vincenc BrandlBrno 1874
CDM IX1356 – 1366Vincenc BrandlBrno 1875
CDM X1367 – 1375Vincenc BrandlBrno 1878
CDM XI1375 – 1390Vincenc BrandlBrno 1885
CDM XII1391 – 1399Vincenc BrandlBrno 1890
CDM XIII1400 – 1407Vincenc BrandlBrno 1897
CDM XIV1408 – 1411Bertold BretholzBrno 1903
CDM XVdodatky 1207 – 1408Bertold BretholzBrno 1903

Odkazy

Reference

  1. Jindřich Šebánek. Moderní padělky v moravském diplomatáři Bočkově do roku 1306. ČMM. 1936, s. 27–84 a 445-499. 

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

CDM, vnitřek.jpg
Autor: Martin Kotačka, Licence: CC BY-SA 3.0
Jedna ze stran prvního dílu ediční řady Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae s vyznačeným falsem prof. Jindřichem Šebánkem
CDM, titulní strana.jpg
Autor: Martin Kotačka, Licence: CC BY-SA 3.0
Titulní strana prvního dílu ediční řady Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae