Coulomb

Coulomb je odvozená jednotka SI veličiny elektrický náboj.

Pojmenována byla na počest francouzského fyzika Charlese-Augustina de Coulomba.

Značkou coulombu je C.

Definice

Je definován jako elektrický náboj přenesený proudemampéru během 1 sekundy (tzn. 1 coulomb = 1 ampérsekunda).

C = A ⋅ s

Vlastnosti

  • Velikost náboje jednoho elektronu (tzv. elementární náboj) je −1,602 176 6208 (98)×10−19 C[1].
  • Dříve byl definován také mezinárodní coulomb jako náboj, kterým se elektrochemicky vyloučí z roztoku 0,001 118 00 g stříbra.

Odkazy

Reference

Související články

Média použitá na této stránce

SI base unit.svg
Autor: Dono, Licence: CC BY-SA 3.0
The seven SI base units and their interdependency. Clockwise from the top: second (time), kilogram (mass), mole (amount of substance), candela (luminous intensity), Kelvin (temperature), Ampere (electric current) and metre (distance)