Curium

Curium
 [Rn] 5f7 6d1 7s2
247Cm
96
 
        
        
                  
                  
                                
                                
↓ Periodická tabulka ↓
Obecné
Název, značka, čísloCurium, Cm, 96
Cizojazyčné názvylat. Curium
Skupina, perioda, blok7. perioda, blok f
Chemická skupinaAktinoidy
Vzhledstříbřitý
Identifikace
Registrační číslo CAS
Atomové vlastnosti
Relativní atomová hmotnost247,070
Atomový poloměr174 pm
Kovalentní poloměr(169 ± 3) pm
Iontový poloměrCm2+: 119 pm
Cm3+: 100 pm
Cm4+: 90 pm
Elektronová konfigurace[Rn] 5f7 6d1 7s2
Oxidační číslaII, III, IV
Elektronegativita (Paulingova stupnice)1,3
Ionizační energie
První6,1 eV
Druhá11,9 eV
Třetí21,0 eV
Látkové vlastnosti
Krystalografická soustavanejtěsnější hexagonální
Molární objem18,05×10−3 dm3/mol
Mechanické vlastnosti
Hustota0 °C 13,68 g/cm3
20 °C: 13,55 g/cm3
Skupenstvípevné
Tlak syté páry1 515 °C: 1 Pa
1 709 °C: 10 Pa
Termodynamické vlastnosti
Teplota tání1 340 °C (1 613,15 K)
Teplota varu3 110 °C (3 383,15 K)
Specifické teplo tání1 508 J/K
Elektromagnetické vlastnosti
Měrný elektrický odpor1,25 μΩm
Standardní elektrodový potenciálCm3+ + 3 e → Cm: −2,06 V
Magnetické chováníantiferomagnetickýparamagnetický (přechod při 52 K)
Bezpečnost
Radioaktivní
Radioaktivní
IV (%)ST1/2ZE (MeV)P

{{{izotopy}}}

Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).
Gd
AmericiumCmBerkelium

Curium (chemická značka Cm) je osmý člen z řady aktinoidů, čtvrtý transuran, silně radioaktivní kovový prvek, připravovaný uměle v jaderných reaktorech především z plutonia.

Curium se v přírodě nevyskytuje. Je to uměle připravený kovový prvek z řady transuranů.

Fyzikálně-chemické vlastnosti

Curium je radioaktivní kovový prvek stříbřitě bílé barvy, která se působením vzdušného kyslíku mění na šedavou. Vyzařuje α a γ záření a je proto nutno s ním manipulovat za dodržování bezpečnostních opatření pro práci s radioaktivními materiály.

Ve sloučeninách se vyskytuje prakticky pouze v mocenství Cm3+.[1]

Historie

Curium bylo poprvé připraveno roku 1944 bombardováním 239Pu částicemi α v cyklotronu jaderné laboratoře kalifornské univerzity v Berkeley. Za jeho objevitele jsou označováni Glenn T. Seaborg, Ralph A. James a Albert Ghiorso, kteří jej pojmenovali po objevitelích radia, manželích Marií a Pierru Curieových.

 239
94
 Pu +  4
2
 He →  242
96
 Cm +  1
0
 n

Chemická identifikace nového prvku (izotopu 242Cm) byla provedena metalurgickou laboratoří Argonne chicagské university. Ve formě elementárního kovu bylo curium poprvé připraveno v roce 1951.

Izotopy

Je známo 20 izotopů curia, z nichž jsou nejstabilnější 247Cm s poločasem rozpadu 15,6 milionů let a 248Cm s poločasem rozpadu 348 tisíc let. Všechny zbývající radioaktivní izotopy mají poločas rozpadu méně než 9 000 let a většina z nich dokonce méně než 33 dní.

Všechny izotopy curia jsou radioaktivní. Z biologického hlediska představuje největší riziko schopnost curia akumulovat se v kostní tkáni, kde jeho radioaktivita působí poruchy krvetvorby – brání vytváření červených krvinek.

Využití

Tepelná energie uvolňovaná samovolným rozpadem jader 242Cm může dosahovat až 120 W/g a činí tak z tohoto izotopu potenciální energetický zdroj v radioizotopovém termoelektrickém generátoru. Tento izotop má poločas rozpadu pouze 160 dní, což znemožňuje jeho dlouhodobější využití. Izotop 243Cm vykazuje poločas rozpadu 30 let, 244Cm přibližně 18 let a jejich energetický výkon se pohybuje pouze kolem 1–3 W/g. Navíc jsou všechny uvedené izotopy silným γ-zářiči s vysokým zdravotním rizikem, a proto se jejich praktické uplatnění prakticky neprosadilo.

Galerie

Odkazy

Reference

  1. Archivovaná kopie. radchem.nevada.edu [online]. [cit. 2016-01-03]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2010-07-17. 

Literatura

  • Cotton F. A., Wilkinson J.: Anorganická chemie, souborné zpracování pro pokročilé, ACADEMIA, Praha 1973
  • N. N. Greenwood – A. Earnshaw, Chemie prvků II. 1. díl, 1. vydání 1993 ISBN 80-85427-38-9
  • VOHLÍDAL, Jiří; ŠTULÍK, Karel; JULÁK, Alois. Chemické a analytické tabulky. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-855-5. 

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Curium spectrum visible.png
Autor: McZusatz (talk), Licence: CC0
Curium spectrum; 400 nm - 700 nm
PierreCurie.jpg
Pierre Curie Nobel Portrait, ca. 1903. (particular)
Electron shell 096 Curium - no label.svg
Autor: commons:User:Pumbaa (original work by commons:User:Greg Robson), Licence: CC BY-SA 2.0 uk
Electron configuration (no language or descriptive labels)