Cyklodextrin

Cyklodextrin
Chemická struktura tří hlavních typů cyklodextrinů alfa, beta a gama
Chemická struktura tří hlavních typů cyklodextrinů alfa, beta a gama
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).

Některá data mohou pocházet z datové položky.

Cyklodextriny (cyklické dextriny) jsou cyklické oligosacharidy vzniklé spojením šesti až osmi glukózových zbytků do prstence. Poprvé byly izolovány již v 19. století jako produkty enzymatické degradace škrobu.

Poté, co byla postulována cyklická struktura „celulosinu“, začaly přitahovat pozornost svými neobvyklými schopnostmi. Nativní cyklodextriny byly chemicky modifikovány, aby bylo dosaženo lepších komplexačních a nebo katalytických vlastností a aby byla zvýšena jejich rozpustnost.

Typy

Základní typy
  • α-cyklodextrin: šest glukózových zbytků v kruhu
  • β-cyklodextrin: sedm glukózových zbytků v kruhu
  • γ-cyklodextrin: osm glukózových zbytků v kruhu

Využití

Cyklodextriny mají široké uplatnění v kosmetickém průmyslu, například jako složka tzv. "Linie A".

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Cyclodextrin.svg
Autor: Stanisław Skowron, Licence: CC BY-SA 3.0
Chemical structure of the three main types of cyclodextrins.