Cyklus while-do

Vývojový diagram cyklu while-do

Cyklus while-do je řídicí struktura počítačového programu a označuje cyklus, který testuje podmínku opakování cyklu vždy na počátku průběhu těla cyklu (srovnej s cyklus do-while), takže pokud zajistíme hned na počátku nesplnění podmínky cyklu, cyklus se ani jednou nevykoná. Počet průchodů cyklem může být nulový, pokud při prvním vykonání cyklu je podmínka neplatná.

Zvláštním případem cyklu while-do je for cyklus.

Příklady

Všechny tyto programy vypíší čísla od 0 do 2 včetně.

Příklad v jazyku C

int i = 0;
while ( i < 3 ) // opakuj, dokud je 'i' menší než 3
{
	printf("%d\n", i); // vypiš proměnou 'i' a konec řádku "\n"
	i++; // k proměnné 'i' přičti 1
}

Příklad v jazyku Pascal

i:=0;
while i<3 do {opakuj, dokud je 'i' menší než 3}
begin
	writeln (i); {vypiš proměnnou i a odřádkuj}
	i:=i+1;
end

Příklad v jazyku PHP

<?php
$i=0; //nastavíme výchozí hodnotu
while ($i<3) // opakuj, dokud je 'i' menší než 3
{
	echo ($i); //vypíšeme proměnou "i"
	$i++; //k proměnné "i" přičteme 1
}
?>

Příklad v jazyku Python

i = 0     # nastav výchozí hodnotu proměnné i
while i < 3: # opakuj, dokud je i menší než 3
  print(i) # vypiš hodnotu i
  i += 1  # k proměnné i přičti 1

Média použitá na této stránce

While do cyklus.png
Vývojový diagram while-do cyklu.