Dánsko-Norsko

Dánsko-Norsko
Danmark-Noreg
 Kalmarská unie15241533
15371814
Dánské království 
Švédsko-Norsko 
Norské království (1814) 
Hrabství Larvik (1814–1817) 
Vlajka státu
vlajka
Státní znak
znak
geografie
Mapa
Dánsko-Norsko kolem roku 1800
Kodaň, Oslo (15241537 pouze pro Norsko)
obyvatelstvo
národnostní složení:
Dánové, Norové, národnostní menšiny
státní útvar
monarchie,
personální unie (15241533),
reálná unie (15371814)
Dánsko:
volená monarchie (15241660)
dědičná absolutní monarchie (16601814)
Norsko:
volená monarchie (15241537)
dědičná monarchie (15371814)
absolutní monarchie (od 1661)
vznik:
po zvolení Gustava Vasy za švédského krále dochází k rozpadu Kalmarské unie
zánik:
18141815 – proběhl vídeňský kongres, který má za následek rozpad Dánsko-Norska
státní útvary a území
předcházející:
Kalmarská unieKalmarská unie
následující:
Dánské královstvíDánské království
Švédsko-NorskoŠvédsko-Norsko
Norské království (1814)Norské království (1814)
Hrabství Larvik (1814–1817)Hrabství Larvik (1814–1817)

Dánsko-Norsko (dánsky Danmark-Norge, Danmark-Noreg), známé jako Dánsko-norské království (norsky Det dansk-norske riget) či Dvojí království (Tvillingrigerne), byl název personální unie, která se rozkládala mezi lety 1537–1814 na území dnešního Dánska, Norska, Grónska, Faerských ostrovů a Islandu. Jednalo se o spolek dvou království, Dánského a Norského, která se spojila po rozpadu Kalmarské unie.

Dánsko-Norsko roku 1780

Někdy se pro tento spolek používá označení, poněkud zjednodušeně, „Dánské království“, vzhledem k tomu, že Dánské království hrálo zdaleka nejdůležitější roli. Tento termín zahrnuje království patřící pod správu Oldenburgů v roce 1460 a nezahrnuje vévodství ve Šlesvicku a Holštýnsku. Používaly se zde dva úřední jazyky, dánština a němčina.

Vlastní termín Dánsko-Norsko sleduje historické a zákonné kořeny této unie. Byl převzat z oficiálního titulu používaného Oldenburgy. Králové z této dynastie se vždy nechávali titulovat jako králové Dánska a Norska, Venedů a Gótů.

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Flag of Norway (1814–1821).svg
Autor: Ssolbergj + authors of source files, Licence: CC BY-SA 3.0
Flag of Norway (1814-1821)
Union Jack of Sweden and Norway (1844-1905).svg
Naval jack for the union between Sweden and Norway, as well as the diplomatic flag of the union with the proportions 5:4.
Denmark-Norway and possessions.png
Autor: Kasper Holl, Licence: CC-BY-SA-3.0
Denmark-Norway and possessions in 1800. Other international borders represent the situation in the 1710s.
Denmark-Norway in 1780.svg
The Monarchy of Denmark-Norway in 1780.
Flag of the Kalmar Union.svg
This is merely a recreation of what the flag is thought to have looked like. There are no surviving flags or pictorial evidence as to its appearance. See article at Flags of the World.
Royal Arms of Denmark & Norway (1699–1819).svg
Autor: TRAJAN 117 Inkscape-ws.svg Tento vektorový obrázek byl vytvořen programem Inkscape ., Licence: CC BY-SA 3.0
Royal Arms of Denmark & Norway, used from 1699 to 1819.