Dítě

Novorozenec

Dítě je člověk v prvním období svého života; o tomto významu slova dítě pojednává následující text.

Období dětství není obecně ostře ohraničeno. V některých kontextech se za počátek dětství považuje narození, v jiných kontextech se za dítě (nenarozené dítě) považuje i plod. V některých kontextech je konec dětství ztotožňován s dosažením dospělosti, v jiných kontextech se fáze dospívání (adolescence, mladistvý věk atd.) nebo její část k dětství již nepočítá.

Období dětství

Kojenec v 6. měsíci věku
Podrobnější informace naleznete v článku Dětství.

Různí autoři používají různé způsoby členění dětství. Jedním z nich[zdroj?] je například toto:

  • Novorozenec (0–6 týdnů) – cestou z dělohy na svět se v těle dítěte připravují velké změny, které mu umožní přežít. Novorozeně, které bylo doposud v teplém, tekutém prostředí s automatickým přísunem živin a kyslíku, se musí přizpůsobit vnějšímu světu bez opory, dýchat vzduch a upoutat okolí na tolik, aby si zajistilo jeho láskyplnou péči se vším co potřebuje.
  • Kojenec (6 týdnů až 1,5 roku, někdy se uvádí horní hranice 1 rok věku)
  • Batole (1,5 roku až 2,5 roku)
  • Předškolní věk (3 roky až 6 let)
  • Dětský školní věk (6–12 let)
  • Puberta (13–17 let)
  • Dospívání (18–25 let)

Právní vymezení

Irácké dívky

V právu, zejména občanském a rodinném, se termín dítě používá především pro označení celoživotního příbuzenského poměru vůči rodičům; pro věkové vymezení se používají vymezení vycházející z definice zletilosti nebo konkrétní věkové vymezení, například sousloví „nezletilé dítě“, popřípadě nezletilý, nezletilá osoba, mladistvý, osoba mladší 18 let, osoba mladší 15 let atd. V trestním právu se dítětem rozumí osoba mladší osmnácti let.[1]

V mezinárodních úmluvách k ochraně speciálních práv dětí (např. Úmluva práv dítěte, úmluvy regulující dětskou práci nebo dětskou pornografii atd.) i v některých navazujících vnitrostátních předpisech se však mnohdy termín dítě používá k věkovému vymezení, zpravidla osob do dovršení 18 let věku.

Odkazy

Reference

  1. § 126 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Niemowle.JPG
Autor: unknown, Licence: CC BY-SA 3.0
HumanNewborn.JPG
Autor: Ernest F, Licence: CC BY-SA 3.0
A newborn female human infant glistens from amniotic fluid, seconds after birth, in hospital setting. Her crying demonstrates strong respiration, one of the criteria of the Apgar score used to measure the health of a child at time of birth. The head of an infant human is abnormally large in relation to the rest of the body, necessary to hold our large and developed brain. Visible in the photo is the slight deformity of the head into a "cone" shape, as a result of vaginal delivery, or childbirth. The umbilical cord has not yet been cut and still extends into the mother's body, where it connects to the placenta. The baby is the photographer's daughter.
Iraqi girls living next to Daurra Oil Refinery in Iraq.jpg
Autor: Christiaan Briggs, Licence: CC BY-SA 3.0
Iraqi girls living next to Daurra Oil Refinery in Iraq. Iraqi girls living next to Daurra Oil Refinery in Baghdad pause for a smile amongst jostling children. I managed to snap a picture of these incredibly cute Iraqi girls while I was touring Al Daura Oil Refinery as part of the Human Shield Action to Iraq. I took this photo, and many more, of the children living next to the refinery where their parents worked. They were all quite enjoying themselves and I managed to get mobbed a couple of times. I often look back on these photos and wonder if they are still alive. I hope to go back one day and find out. —Christiaan 18:18, 25 Mar 2005 (UTC)