Dórský modus

Dórský modus je pojem z oblasti hudební nauky, který se používá pro posloupnost tónů diatonické durové stupnice zahrané od jejího druhého stupně.

Starořecký a středověký církevní dórský modus

V antickém Řecku byla pojmem dórský modus označována sestupná posloupnost tónů tvořená dvěma dórskými tetrachordy (posloupnost čtyř tónů s intervaly 2-2-1) oddělenými celým tónem. Výsledek je totožný s modem, který je dnes označován jako frygický.

Počínaje evropským středověkem je pojmem dórský modus označován modus durové stupnice popsaný v úvodním odstavci. O něm pojednává celý zbytek tohoto článku.

Vlastnosti dórského modu

Dórský modus vznikne z durové stupnice jejím zahráním od druhého stupně, například v případě C dur je základním tónem dórského modu D a znění dórského modu: d-e-f-g-a-h-c.

Jedná se o mollový modus (s malou tercií), který je charakteristický „tvrdou“ velkou sextou, kterou se liší od běžné mollové stupnice.

Nejbližším tvrdším modem je mixolydický modus, který se od dórského liší velkou tercií. Nejbližším měkčím modem je aiolský modus, který se od dórského liší malou sextou.

Intervalové složení

StupeňIntervalPříklad - C dur
IPrimad
IIVelká sekundae
IIIMalá tercief
IVČistá kvartag
VČistá kvintaa
VIVelká sextah
VIIMalá septimac
VIII = IOktávad

Složení v jednotlivých tóninách

Následující tabulka obsahuje složení dórského modu pro jednotlivé tóniny.

StupnicePředznamenáníTónikaSložení
Cis dur7♮disdis eis fis gis ais his cis
Fis dur6♮gisgis ais h cis dis eis fis
H dur5♮ciscis dis e fis gis ais h
E dur4♮fisfis gis a h cis dis e
A dur3♮hh cis d e fis gis a
D dur2♮ee fis g a h cis d
G dur1♮aa h c d e fis g
C dur-dd e f g a h c
F dur1♭gg a b c d e f
B dur2♭cc d es f g a b
Es dur3♭ff g as b c d es
As dur4♭bb c des es f g as
Des dur5♭eses f ges as b c des
Ges dur6♭asas b ces des es f ges
Ces dur7♭desdes es fes ges as b ces

Charakteristické akordy

Pro dórský modus je charakteristický mollový kvintakord, ze septakordů pak malý mollový septakord. Od moderních mollových tónin se nejnápadněji odlišuje durovým akordem na subdominantě. Kompletní tónový materiál modu je vyjádřen sedmizvukem (tercdecimovým akordem) (X je základní tón dórského modu).

Následující tabulka obsahuje charakteristické akordy dórského modu v tónině C dur.

Typ akorduZnačka (C dur)
Kvintakord
Septakord
Nonový akord
Undecimový akord
Tercdecimový akord

Použitelné jsou i další akordy, které vzniknou vynecháním některých intervalů v , například:

Související informace naleznete také v článcích Akordová značka a Seznam akordových značek.

Související články

Externí odkazy