Dřevěný nástroj

Příčná flétna (1740)
Flétny v oddělení dechových nástrojů Českého muzea hudby v Praze

Dřevěný nástroj (v množném čísle hovorově dřeva) je dechový hudební nástroj, jehož tón vzniká nárazem vzduchu na hranu otvoru nebo rozkmitáním plátku, a u něhož je výška tónu určována rezonanční frekvencí vzduchového sloupce. Jak již název napovídá, tyto nástroje byly původně vyrobeny ze dřeva, avšak některé moderní dřevěné nástroje jako např. saxofon a příčná flétna jsou vyrobeny z jiných materiálů.

Druhy dřevěných nástrojů

  • Jednoplátkové – používají plátek, což je tenké dřívko, vyrobené ze zdřevěnělé kulatiny největšího průměru třtiny obecné (Arundo donax), (nověji se vyrábí i z plastu), který je za pomoci ligatury připevněn k otvoru hubičky. Jakmile je mezi hubičku a plátek vehnán vzduch, plátek se rozkmitá a tím se vytvoří tón. Mezi jednoplátkové nástroje řadíme saxofony, klarinety, basklarinet, basetový roh, chalumeau.
  • Dvouplátkové – používají plátek, který se skládá ze dvou dokonale opracovaných kousků třtiny obecné. Tyto kousky jsou spojeny dohromady ve spodní části. Plátek je upevněn ve vrchní části nástroje a při vehnání vzduchu se rozkmitá. Mezi dvouplátkové nástroje patří např. hoboj, fagot, šalmaj, anglický roh, kontrafagot….
  • Flétny – tón vzniká nárazem vzduchu na hranu otvoru.

Mezi dřevěné nástroje řadíme tyto dechové nástroje:

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Traverso 007.jpg
(c) I, Aviad2001, CC BY 2.5
Traverso (baroque flute) by Boaz Berney, after an original by Thomas Lot, Paris ca. 1740
ČMH - flétny.JPG
Autor: VitVit, Licence: CC BY-SA 4.0
Aerofony, České muzeum hudby