Důl

Pohled na dnes již nepoužívaný Ševčinský rudný důl na Březových Horách v Příbrami

Důl je závod či prostor, kde se těží nerostné suroviny, například uhlí, nebo rudy. Pokud je těžen kámen, mluvíme o lomu, případně kamenolomu.

Druhy dolů

  • povrchový důl – těží se odkrýváním jednotlivých vrstev zeminy z povrchu (například těžba hnědého uhlí v severních Čechách)
  • hlubinný důl – těží se v podzemním systému svislých šachet a vodorovných štol
    • tímto způsobem se v České republice těží například černé uhlí na Karvinsku (na Ostravsku byla těžba uhlí ukončena v roce 1994).
    • existuje ale i řada rudných dolů pracujících na tomto principu, např. rudné doly v okolí Příbrami

Alternativní názvy

Vyskytují se i alternativní synonymické názvy pro důl:

Kombinovaná těžba

Existují i kombinované metody těžby, kdy je těženo svrchu, ale vytěžená hornina se odváží vodorovnou štolou pod povrchem. Tímto způsobem se například v první polovině 20. století těžil vápenec v Českém krasu. V severních a v severozápadních Čechách převažovaly v prvopočátku těžby uhlí také hlubinné doly, nicméně technický rozvoj ve 20. století postupně umožnil přejít na povrchové metody těžby prakticky ve všech částech obou našich hnědouhelných revírů.

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Ševčínský důl (celkový pohled).JPG
Autor: Václav Bešťák, Licence: CC BY-SA 3.0
Pohled na důl Ševčín na Březových Horách v Příbrami