Deník (noviny)

Deník je denně vycházející periodikum, noviny.

Jen výjimečně vychází 7× týdně – nejobvyklejší je periodicita 6× týdně (vyjma neděle), někdy jen ve všední dny (5× týdně). V případě denní periodicity mívá někdy nedělní vydání spíš charakter magazínu a je připravováno předem, jen s minimem aktuálních zpráv (např. český Blesk).

Podle času vydání se deníky mohou dělit na ranní, polední a večerní (večerníky). S nástupem internetových novin, které mohou informovat okamžitě a po celý den, se ale tlak na aktuálnost v tištěných novinách snížil, takže vycházejí jen jednou denně.[1]

Reference

  1. Irena Reifová a kolektiv: Slovník mediální komunikace, Portál, Praha 2004, ISBN 80-7178-926-7, str. 164 a násl. – heslo Noviny

Související články

Externí odkazy