Departement

Mapa států, které jsou děleny na departementy.
     administrativně-územní celky 1. úrovně
     administrativně-územní celky 2. úrovně

Departement (výslovnost [departmán]) je název územně-správních celků v několika státech po světě. Výraz pochází od slovesa départir rozdělit, z latinského de předpona „od“ a pars, „část“. Slovníky češtiny zpravidla rozlišují termín pro územní oddělení „departement“ od termínu pro organizačního oddělení „department“, v české jazykové praxi i v mnoha jiných jazycích však bývají oba výrazy ztotožňovány nebo zaměňovány.

Výrazem departement se označují územně-administrativní celky ve Francii a v těch státech, které patřily pod koloniální moc Francie, nebo Španělska:

 • Departamento je výraz pro území ve španělsky mluvících zemích
  • Argentina Departementy Argentiny
  • Bolívie Departementy Bolívie
  • Guatemala Departementy Guatemaly
  • Honduras Departementy Hondurasu
  • Kolumbie Departementy Kolumbie
  • Nikaragua Departementy Nikaraguy
  • Paraguay Departementy Paraguaye
  • Peru Departementy Peru
  • Salvador Departementy Salvadoru
  • Uruguay Departementy Uruguaye

Externí odkazy

Média použitá na této stránce