Departement

Mapa států, které jsou děleny na departementy.
     administrativně-územní celky 1. úrovně
     administrativně-územní celky 2. úrovně

Departement (výslovnost [departmán]) je název územně-správních celků v několika státech po světě. Výraz pochází od slovesa départir rozdělit, z latinského de předpona „od“ a pars, „část“. Slovníky češtiny zpravidla rozlišují termín pro územní oddělení „departement“ od termínu pro organizačního oddělení „department“, v české jazykové praxi i v mnoha jiných jazycích však bývají oba výrazy ztotožňovány nebo zaměňovány.

Výrazem departement se označují územně-administrativní celky ve Francii a v těch státech, které patřily pod koloniální moc Francie, nebo Španělska:

 • Departamento je výraz pro území ve španělsky mluvících zemích
  • Argentina Departementy Argentiny
  • Bolívie Departementy Bolívie
  • Guatemala Departementy Guatemaly
  • Honduras Departementy Hondurasu
  • Kolumbie Departementy Kolumbie
  • Nikaragua Departementy Nikaraguy
  • Paraguay Departementy Paraguaye
  • Peru Departementy Peru
  • Salvador Departementy Salvadoru
  • Uruguay Departementy Uruguaye

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Flag of Burkina Faso.svg
Flag of Burkina Faso
Flag of Côte d'Ivoire.svg
Flag of the Ivory Coast, written by Jon Harald Søby, modified by Zscout370. The colors match to what is reported at http://fotw.vexillum.com/flags/ci.html.
Flag of Haiti.svg
The national and official state flag of Haiti; arms obtained from http://www.webchantier.com/. The civil flag can be found at here.
Flag of Senegal.svg
Flag of Senegal
Flag of Bolivia.svg

Bolivijská vlajka

Flag of Bolivia*
country Template:I18n/Republic of Bolivia
used by Bolivia
from 1851
until Present
created by Government of Bolivia
format 15:22
shape rectangular
colours červená, žlutá, zelená

flag has 3 horizontal stripes

other characteristics A horizontal tricolor of red, yellow and green.
Flag of Guatemala.svg
The flag of Guatemala, official since 1871.
Map of country subdivisions (departments).svg
Autor: Shadowxfox, Licence: CC BY-SA 4.0
Countries in the world that have departments as administrative subdivisions
  First level
  Second level