Depozitář

Fotografie z 60. let zachycující depozitář obrazů v Itálii

Depozitář (ze střlat. depositorium, od depono ukládat, odkládat) je speciální místnost nebo celá budova, kde muzeum uchovává svoje sbírkové předměty.

V depozitáři by mělo být vytvořeno pro každý materiál ideální klima. Pokud je tohoto stavu dosaženo, může předmět v těchto podmínkách existovat, aniž by docházelo k jeho degradaci i bez dalšího zásahu člověka, nebo se jeho degradace zásadně zpomalí.

Podmínky v depozitáři

Při vytváření ideálního klimatu se bere zřetel na světlo (intenzitu, světelné spektrum), dále pak na relativní vlhkost, která může přímo způsobovat poškození předmětu nebo nepřímo tím, že podporuje rozvoj plísní či houby dřevomorky domácí. Dalšími faktory, které se sledují, je teplota, prašnost a také biologičtí škůdci.

Zařízení depozitáře

Do depozitáře by neměl být přímý vstup z chodby a měla by se používat alespoň speciální obuv, určená pouze pro prostory depozitáře.

Depozitář by měl být vybaven kvalitním nábytkem, který by měl splňovat určitá kritéria. Může být vyroben jak ze dřeva, tak i z kovu, ale platí zásada, že materiál musí být chemicky stabilní. To znamená, že by dřevo nemělo být lepené a kov by měl být natřen chemicky stálou barvou. Otevřené regály by měly být přikryté. Pro tento účel se hodí fólie, avšak nevhodné jsou textilie. Podlahová krytina by měla být snadno udržovatelná a mít antistatické vlastnosti.


Externí odkazy

Související články

Média použitá na této stránce

Paolo Monti - Servizio fotografico - BEIC 6361804.jpg
Autor: Paolo Monti , Licence: CC BY-SA 4.0
Genova. Galleria di Palazzo Rosso. Depositi con supporti in grigliato metallico scorrenti su rotaie a soffitto. Servizio fotografico : Genova, 1963 / Paolo Monti. - Buste: 2, Fototipi: 2 : Negativo b/n, gelatina bromuro d'argento/ pellicola ; 10x12. - ((Serie costituita da 2 buste sciolte di negativi identificati con una doppia numerazione: 25601 (46382), 25651(46393). - La doppia numerazione potrebbe corrispondere ai lavori realizzati durante il periodo di attività del laboratorio e studio fotografico "Foto Studio 22", società che risulta essere stata aperta il 10/04/1961, con partecipazione, nel ruolo di gerente, di Vincenzo Carrese. - Occasione: Documentazione del restauro e dell'allestimento ad opera dell'architetto Franco Albini. - Fonte: Quaderno di Paolo Monti: V. Appunti/ Museo Palazzo Rosso - Genova (s.d.), presso Archivio Paolo Monti